4409725
Uluslararası
Tam metin bildiri
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının (Bobi FRS), Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) İle Karşılaştırılması
BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
7. International Conference on Business Administration
Türkçe
Yayımlanmış
01.09.2018
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Sözlü Sunum
05.05.2018
03.05.2018