4409801
Uluslararası
Tam metin bildiri
Muhasebede Etik, Mesleki Değerler, Etik veTutum, IES 4 Kapsamında İnceleme
BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
15. Uluslarararası Muhasebe Konferansı
Türkçe
Yayımlanmış
15.10.2018
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Sözlü Sunum
15.09.2018
13.09.2018