Envanter Ve Değerleme Müzelerde Envanter Ve Değerleme Üzerine Bir İnceleme

1011515
Ulusal
Hakemli
EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, ULAKBİM, MLA, ASOS, TEİ, AMIR, Journal Directory, DJS,ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic, vd.
Envanter Ve Değerleme Müzelerde Envanter Ve Değerleme Üzerine Bir İnceleme
BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Turkish Studies-Sosyal Bilimler
Türkçe
3
2014
9
2
377
390
1308-2140
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
3323121
2018-10-29 02:18:11
Özgün Makale
http://www.turkishstudies.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=Volume 9 Issue 2