0
MAKALE
(YOKSIS)
0
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
0
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Birimine ait 84 makalenin 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.5
Birimine ait 99 bildirinin 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.13
Birimine ait 13 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 0.54

Makaleler

Makale Adı : FEMINIST AND ECOLOGICAL CONCERNS IN MARGARET ATWOOD’S NOVEL SURFACING
Yazar Bilgisi : AYBAY ERDEM, BARUT CENGİZHAN, GÜRKAN HACİ
Dergi Adı : SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması
Yazar Bilgisi : GÜRKAN HACİ,BARUT CENGİZHAN,ÜNSEL OZAN,AYBAY ERDEM
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : SOSYO-EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN BİTLİS İLİ TURİZM ARZ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN,YILDIZ ZAFER
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA TEORİK BİR BAKIŞ
Etkinlik Adı : Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 3-4 Aralık 2023
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN, ERKOÇ Dr.BİLAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Örgütsel Davranış>Örgüt Kuramları>Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı’nın tanımı, kapsamı ve boyutları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 03.01.2024
Bildiri Adı : BİTLİS’E TARIMSAL YATIRIM YAPMANIN NEDENLERİ
Etkinlik Adı : Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 3-4 Aralık 2022
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi>Bitlis, Tarımsal Yatırım, Kalkınma.
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 03.03.2023
Bildiri Adı : BÖLGESEL TURİZMDE YENİ CAZİBE MERKEZİ: TATVAN İLÇESİ.
Etkinlik Adı : Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 4-5 Aralık 2021
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Ekonomisi>Turizm Pazarlaması>Bitlis, Tatvan, Turizm, Turizmin Etkileri, Küresel Isınmanın Etkileri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2021
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : The Impact Of Demographıc Varıables On Organızatıonal Cıtızenshıp Behavıor OfTourısm Sector Employees: The Case Of Bıtlıs Provınce
Etkinlik Adı : I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n T u r k i s h G e o g r a p h y S o c i a lS c i e n c e s R e s e a r c h I I - 2 0 - 2 2 A p r i l 2 0 1 8 / A l a n y a - T U R K E Y
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜRKAN HACİ,BARUT CENGİZHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.04.2018
Basım Tarihi : 22.10.2018
Bildiri Adı : The Importance Of Tourısm In Economıc Development: The Case Of Ahlat Regıon
Etkinlik Adı : I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n T u r k i s h G e o g r a p h y S o c i a lS c i e n c e s R e s e a r c h I I - 2 0 - 2 2 A p r i l 2 0 1 8 / A l a n y a - T U R K E Y
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜRKAN HACİ,BARUT CENGİZHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.04.2018
Basım Tarihi : 22.10.2018
Bildiri Adı : MALI MÜŞAVIRLERIN MÜŞTERI (MÜKELLEF) TRANSFERLERINE BAKIŞI BITLIS İLI TATVAN İLÇESI ÖRNEĞI
Etkinlik Adı : IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN,GÜRKAN HACİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2018
Basım Tarihi : 06.06.2018
Bildiri Adı : MALI MÜŞAVIRLERIN MÜKELLEFTEN BEKLENTILERI: BITLIS İLI TATVAN İLÇESI ÖRNEĞI
Etkinlik Adı : IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN,GÜRKAN HACİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2018
Basım Tarihi : 06.06.2018
Bildiri Adı : KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTIBARIN, EKOFEMINIZM VE EKOLOJIK DÜŞÜNCEAÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
Etkinlik Adı : IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN,GÜRKAN HACİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2018
Basım Tarihi : 06.06.2018
Bildiri Adı : İncreasing Competitive Strenght Of Bitlis
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Baku) Hosted by Azerbaijan Technical University
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜRKAN HACİ,ÜNSEL OZAN,TALU GÖKHAN,BARUT CENGİZHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.07.2017
Basım Tarihi : 28.07.2017
Bildiri Adı : Touristic Detination Of Bitlis Provience
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Baku)Hosted by Azerbaijan Technical University
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜRKAN HACİ,ÜNSEL OZAN,TALU GÖKHAN,BARUT CENGİZHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.07.2017
Basım Tarihi : 28.07.2017
Bildiri Adı : The Impact of Demographic Variables on Organizational Commitment
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Baku)Hosted by Azerbaijan Technical University
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN,GÜRKAN HACİ,TALU GÖKHAN,ÜNSEL OZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.07.2017
Basım Tarihi : 28.07.2017
Bildiri Adı : Relationship between Self-Consciousness and Organizational Learning
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Baku)Hosted by Azerbaijan Technical University
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN,GÜRKAN HACİ,TALU GÖKHAN,ÜNSEL OZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.07.2017
Basım Tarihi : 28.07.2017
Bildiri Adı : Organısatıonal Justice Perceptıon At Local Governments, Sample Of Bitlis
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Baku)Hosted by Azerbaijan Technical University
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT CENGİZHAN,ÜNSEL OZAN,TALU GÖKHAN,GÜRKAN HACİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.07.2017
Basım Tarihi : 28.07.2017
Bildiri Adı : The Problems Of Syriaal Asylums In Bitlis
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Bitlis)Hosted by Bitlis Eren University
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÜNSEL OZAN,BARUT CENGİZHAN,GÜRKAN HACİ,TALU GÖKHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 06.11.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Henüz Kitap/Kitap Bölümü Bilgisi Bulunmamaktadır.

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2010 - 2014

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Bitlis ilinin ekonomik kalkınmasında turizm arz potansiyelinin değerlendirilmesi

Lisans

1990 - 1994

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2003 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU /

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2007 - 2012

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ