çalıştı 1
FEMINIST AND ECOLOGICAL CONCERNS IN MARGARET ATWOOD’S NOVEL SURFACING

FEMINIST AND ECOLOGICAL CONCERNS IN MARGARET ATWOOD’S NOVEL SURFACING

3767670
Uluslararası
Hakemli
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Society of Economics and Development
FEMINIST AND ECOLOGICAL CONCERNS IN MARGARET ATWOOD’S NOVEL SURFACING
AYBAY ERDEM, BARUT CENGİZHAN, GÜRKAN HACİ
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
İngilizce
12
2017
3
9
1867
1871
2587-1587
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları
2658839
2024-03-20 17:26:29
Özgün Makale
http://sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=221Detay=Ozet