3631018
Uluslararası
Özet bildiri
Touristic Detination Of Bitlis Provience
GÜRKAN HACİ,ÜNSEL OZAN,TALU GÖKHAN,BARUT CENGİZHAN
International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Baku)Hosted by Azerbaijan Technical University
Türkçe
Yayımlanmış
28.07.2017
Elektronik
https://imeset.org
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Sözlü Sunum
14.07.2017
12.07.2017