11
MAKALE
(YOKSIS)
9
BİLDİRİ
(YOKSIS)
17
KİTAP
(YOKSIS)
2
PROJE
(YOKSIS)
8
ATIF
(YOKSIS)
13
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
22
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
47.1
MAKALE
(TESV)
10.2
BİLDİRİ
(TESV)
135
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 84 makalenin 11 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4
Birimine ait 93 bildirinin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.43
Birimine ait 31 kitap 17 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.48

Makaleler

Makale Adı : Kurumsal Kalite ve Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN, SAVAŞ YUNUS
Dergi Adı : Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Yapısal Kırılmalar Altında Finansal Yakınsama Hipotezinin Geçerliliğine Yönelik Ampirik Kanıtlar
Yazar Bilgisi : KÜNÇ SONER, ÇELİK SÜLEYMAN, TUTGUN SEYHUN
Dergi Adı : İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Merkez Bankalarının Dijital Para İhracı: TCMB Örneği
Yazar Bilgisi : ÜNLÜ ATİLLA, KÜNÇ SONER, TUTGUN SEYHUN, ÇELİK SÜLEYMAN
Dergi Adı : Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Kurumsal Kalite ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN
Dergi Adı : Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Sağlık Turizmi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Fourier Yaklaşımı ile Ampirik Olarak İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN, KÜNÇ SONER
Dergi Adı : İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Peacock-Wiseman Modeli Çerçevesinde Wagner Kanunu’nun Türkiye İçin Geçerliliğinin Sınanması: Asimetrik Kanıtlar
Yazar Bilgisi : KÜNÇ SONER, TUTGUN SEYHUN
Dergi Adı : Kapanaltı Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Symmetric and Asymmetric Effects of Monetary Policy Shocks on Output in BRICS Countries: Evidence From Hidden Panel Cointegration
Yazar Bilgisi : BAYAT TAYFUR, TUTGUN SEYHUN, TAŞAR İZZET
Dergi Adı : Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye’deki Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN
Dergi Adı : Celal Bayar University Journal of Social Sciences
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2019

Bildiriler

Bildiri Adı : Wealth Inequality, Democracy and Economic Freedom: Empirical Evidence From Low-Middle Income Countries
Etkinlik Adı : 2nd International İzmi̇r Congress on Humanities and Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.10.2023
Basım Tarihi : 23.10.2023
Bildiri Adı : Feldstein-Horioka Bulmacasının Geçerliliğinin Kırılgan Beşli Ülkelerde Test Edilmesi
Etkinlik Adı : VI. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2023
Basım Tarihi : 27.10.2023
Bildiri Adı : Para Politikası Şoklarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
Etkinlik Adı : 9. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.10.2023
Basım Tarihi : 24.10.2023
Bildiri Adı : Financial Conversion: An Empirical Analysis on BRICS-T Countries
Etkinlik Adı : 6. International Symposium on Current Developments in Science, Technology And Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇELİK SÜLEYMAN, TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.09.2022
Basım Tarihi : 09.10.2022
Bildiri Adı : Türkiye Bilgi Ekonomisine Geçişte Ne Ölçüde Başarılı Olmuştur?
Etkinlik Adı : Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.05.2019
Basım Tarihi : 03.10.2019
Bildiri Adı : Demokrasi, Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2019
Basım Tarihi : 16.07.2019
Bildiri Adı : Kırsal Kalkınma Perspektifinde Yoksulluk ve Yapılabilirlikler
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BAYRAKCI ERDAL,GÖKSOY BERFİN,TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2019
Basım Tarihi : 16.07.2019
Bildiri Adı : Teknoloji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Etkinlik Adı : Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KUTLUTÜRK MURAT MUSTAFA, TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 03.10.2018
Bildiri Adı : Turizmin Ekonomik Önemi Bağlanımda Bitlis İlinin Ekonomik Turizm Potansiyelleri
Etkinlik Adı : Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : CANAN SİBEL,TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Hukuk & İktisat: Multidisipliner Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Dijitalleşme Farklı Bakış Açılarıyla Güncel Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Ekin Basın Yayın Dağıtım
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Dijital Yakınsama: Doğrusal Birim Kök Yöntemi İle Türkiye’ye Yönelik Ampirik Bir İnceleme
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Güncel İktisadi ve Finansal Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Etkisi: Asimetrik ve Frekans Alanı Nedensellik Testlerinden Kanıtlar
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeni Ekonomi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yeşil Ekonomi ve Yenilebilir Enerji Çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma: G-7 Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Küresel İklim Değişikliği (Nedenler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İklim Değişikliğinin Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Üzerinden Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : İktisadi Büyüme Üzerine Yazılar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYHAN SELİM, TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Orion Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : AR-GE ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: G-7 ve Türkiye Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Orion Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : İslam İktisadı ve Finansı İlke ve Uygulamalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÜNLÜ ATİLLA, TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Orion Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Katılım Bankalarının Kar Paylaşım Oranlarının Temel Belirleyicileri: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : İslam İktisadı ve Finansı Teorik ve Ampirik Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN, ÜNLÜ ATİLLA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Orion Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Katılım ve Mevduat Bankalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Para ve Finans Alanında Teorik ve Uygulamalı İncelemeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN, KAYHAN SELİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Ekin Basım Yayın Dağıtım
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Faiz Oranı ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : İklim Değişikliği ve Yeşil Kalkınma
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Paradigma Akademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yeşil Kalkınma ile Kırsal Göç Arasındaki İlişki
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Gerçeği
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Ekin Basım Yayın Dağıtım
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yoksulluk ve Ekonomik Büyüme: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Küreselleşme ve Ekonomik Krizler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN,BAYAT TAYFUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ekonomik Krizlere Yönelik Teorik Tartışmalar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Ekonomik Büyümeye Yönelik Ampirik Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN,BAYAT TAYFUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN, ÖZEK YAVUZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: AB-Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Ekonomik Büyümeye Yönelik Ampirik Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye'de Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KUTLUTÜRK MURAT MUSTAFA,TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : Muş'ta Gençler Önce Eğitime Sonra İstihdamda
Başlama Tarihi : 02.01.2024
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Avrupa Birliği
Projede Görevi : Eğitmen
Proje Adı : Laborant ve Veteriner Sağlık Programının Laboratuvar Altyapısının Güçlendirilmesi
Başlama Tarihi : 05.03.2024
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2018 - 2022

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/

Tez Adı: Kurumsal kalite ve ekonomik büyüme ilişkisi: BRICS-T ülkeleri üzerine bir inceleme

Yüksek Lisans

2015 - 2017

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği

Lisans

2010 - 2014

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ