Kurumsal Kalite ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi

8474187
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index, Root Indexing, Scientific Indexing Services
Kurumsal Kalite ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi
TUTGUN SEYHUN
Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities
Türkçe
9
2023
8
25
643
662
2717-7386 643
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
7269397
2024-01-03 12:56:46
Özgün Makale
https://www.pearsonjournal.com/index.php/pub/article/view/476/444