çalıştı 1
Yapısal Kırılmalar Altında Finansal Yakınsama Hipotezinin Geçerliliğine Yönelik Ampirik Kanıtlar

Yapısal Kırılmalar Altında Finansal Yakınsama Hipotezinin Geçerliliğine Yönelik Ampirik Kanıtlar

8378458
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Yapısal Kırılmalar Altında Finansal Yakınsama Hipotezinin Geçerliliğine Yönelik Ampirik Kanıtlar
KÜNÇ SONER, ÇELİK SÜLEYMAN, TUTGUN SEYHUN
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe
6
2023
8
21
584
599
2564-7466
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
7149175
2024-01-03 12:56:58
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3154940