4
MAKALE
(YOKSIS)
18
BİLDİRİ
(YOKSIS)
2
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
0
ATIF
(YOKSIS)
18
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
5
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
1
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
4.7
MAKALE
(TESV)
25.8
BİLDİRİ
(TESV)
15
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 160 makalenin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.32
Birimine ait 181 bildirinin 18 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.89
Birimine ait 43 kitap 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.16

Makaleler

Makale Adı : The effect of letrozole on liver function and some biochemical parameters in rats
Yazar Bilgisi : DOLANBAY TURGUT,MAKAV MUSTAFA,VURAL ABDUSSAMED,CUMAOĞLU MUSTAFA OĞUZ,YÜCEER ÖMER,Beşli Lale,TETİK METİN HATİCE
Dergi Adı : Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Covid Servisinde Çalışan Bir Hemşirede Covid-19 Testinin Pozitif Çıkması Olgu Sunumu
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE, YİĞİT FERİDE
Dergi Adı : BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Ameliyat Öncesi Açlık Hakkında Hemşirelerin Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Güncel Rehberlere Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : GÜZEL ALİ, TETİK METİN HATİCE, AKYİĞİT ALBAYRAK ELİF, YAVA AYLA
Dergi Adı : Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (Journal of Current Nursing Research)
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Hemşire ve Ebelerin Doğum Şekli Tercihlerinin İncelenmesi; Bitlis Örneği
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE,AKYİĞİT ELİF,GÜZEL ALİ,YİĞİT FERİDE
Dergi Adı : Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (KASHED)
Yayın Tarihi : 2020

Bildiriler

Bildiri Adı : Doğum Sonu Riskler ve Risklerin Belirlenmesinde Hemşirenin Sorumlulukları
Etkinlik Adı : VUSAK 2023 (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2023)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Özel Gereksinimli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımını Kolaylaştıran Sosyal- Kültürel Etkinlikler
Etkinlik Adı : XI. ULUSLARARASI AVRASYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KINAY GÜNDOĞDU ESRA, TETİK METİN HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2023
Basım Tarihi : 29.05.2023
Bildiri Adı : Afetlerde Çocuk Sağlığını Etkileyecek Sorunlar ve Müdahaleler
Etkinlik Adı : XI. ULUSLARARASI AVRASYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE, KINAY GÜNDOĞDU ESRA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 29.05.2023
Bildiri Adı : Prenatal Döneme İlişkin Güncel Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Hemşirelik Yaklaşımı
Etkinlik Adı : IV. ULUSLARARASI FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.12.2023
Basım Tarihi : 24.12.2023
Bildiri Adı : Afetlerin Gebelik ve Lohusa Sağlığı Üzerine Etkileri; Koruyucu Önlemler, Tedaviler, Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları
Etkinlik Adı : 10. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.05.2023
Basım Tarihi : 10.06.2023
Bildiri Adı : Bebeklik Döneminde Beslenme Şekilleri ve Annelerin Besleme Alışkanlıkları
Etkinlik Adı : ICDAH2022 III. International Conference on Different Aspects of Health
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE, KINAY GÜNDOĞDU ESRA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 23.12.2022
Bildiri Adı : Bağlanma Stilleri ve Yenidoğan- Anne Bağlanması (Maternal Bağlanma)
Etkinlik Adı : ICDAH2022 III. International Conference on Different Aspects of Health
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE, KINAY GÜNDOĞDU ESRA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 23.12.2022
Bildiri Adı : Yenidoğan Yoğun Bakımda Anne Sütünün Önemi ve Emzirmenin Desteklenmesi
Etkinlik Adı : ICDAH2022 III. International Conference on Different Aspects of Health
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE, KINAY GÜNDOĞDU ESRA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 23.12.2022
Bildiri Adı : Adölesanlarda Gözardı Edilen Bir Durum: Duygusal İstismar
Etkinlik Adı : ICDAH2022 III. International Conference on Different Aspects of Health
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE, KINAY GÜNDOĞDU ESRA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 23.12.2022
Bildiri Adı : Covid-19 Pandemisinde Cinsel Sağlığın İhmali
Etkinlik Adı : 6.ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2021
Basım Tarihi : 18.07.2021
Bildiri Adı : Covid Servisinde Çalışan Bir Hemşirede Covid-19 Testinin Pozitif Çıkması Olgu Sunumu
Etkinlik Adı : Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE,YİĞİT FERİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.06.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.06.2020
Basım Tarihi : 21.06.2020
Bildiri Adı : Gebelikte Missed Abortus Gelişen Bireylerde Watson’un İnsan Bakım Modelinin Uygulanması: Olgu Sunumu
Etkinlik Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ VE İNOVASYON KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE,YİĞİT FERİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2020
Basım Tarihi : 28.04.2020
Bildiri Adı : Covid-19 Pandemi Sürecinin Kadın Sağlığına Etkileri
Etkinlik Adı : İNTERNATİONAL CONFERENCE ON COVİD-19 STUDİES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE,YİĞİT FERİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.08.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.08.2020
Basım Tarihi : 15.09.2020
Bildiri Adı : Gebe Kadınlarda Covid-19 Enfeksiyonunun Önlenmesi ve Kontrolü
Etkinlik Adı : ICDAH2020ULUSLARARASI FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE,YİĞİT FERİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.11.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.11.2020
Basım Tarihi : 12.12.2020
Bildiri Adı : Hemşire Ve Ebelerin Doğum Şekli Tercihlerinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : INCARE 2019
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE,AKYİĞİT ELİF,GÜZEL ALİ,YİĞİT FERİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.11.2019
Basım Tarihi : 19.11.2019
Bildiri Adı : Ameliyat Öncesi Açlık Hakkında Hemşirelerin Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Güncel Rehberlere Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : INCARE2019
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜZEL ALİ,TETİK METİN HATİCE,AKYİĞİT ELİF,YAVA AYLA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.11.2019
Basım Tarihi : 19.11.2019
Bildiri Adı : Asırlardır Değiştirilemeyen Bir Gerçek: Kadına Yönelik Şiddet
Etkinlik Adı : ANADOLU KONGRELERİ 3.ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TETİK METİN HATİCE,YİĞİT FERİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.12.2019
Basım Tarihi : 31.12.2019
Bildiri Adı : Pediatri Hemşirelerinin Çocukta Ağrı Yönetimi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : INCARE 2019
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AKYİĞİT ELİF,GÜZEL ALİ,TETİK METİN HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.11.2019
Basım Tarihi : 19.11.2019

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XX
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TETİK METİN HATİCE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Anne Sütü ve Emzirme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XIX
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TETİK METİN HATİCE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Erkeğe Özgü Kontraseptif Yöntemlerde Yenilikler; Gelecek Vadeden Yöntemler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2019 - 2023

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK (DR)/

Tez Adı: Anne otelinde kalan bebeğini emzirememiş annelere video ve emzirme simülatörü destekli verilen eğitim etkinliğinin karşılaştırılması

Yüksek Lisans

2013 - 2016

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ ANABİLİM DALI/

Tez Adı: Dışkı muayenesine göre kedilerde görülen sindirim sistemi helmintleri

Lisans

2004 - 2008

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2016 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ