çalıştı 1
Hemşire ve Ebelerin Doğum Şekli Tercihlerinin İncelenmesi; Bitlis Örneği

Hemşire ve Ebelerin Doğum Şekli Tercihlerinin İncelenmesi; Bitlis Örneği

6727524
Ulusal
Hakemli
Türkiye Atıf Dizini ,TürkMedline
Hemşire ve Ebelerin Doğum Şekli Tercihlerinin İncelenmesi; Bitlis Örneği
TETİK METİN HATİCE,AKYİĞİT ELİF,GÜZEL ALİ,YİĞİT FERİDE
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (KASHED)
Türkçe
12
2020
6
2
87
100
2458-7621
Basılı+Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
5054771
2023-12-19 13:32:31
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kashed/issue/58386/727819