çalıştı 1
Ameliyat Öncesi Açlık Hakkında Hemşirelerin Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Güncel Rehberlere Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Ameliyat Öncesi Açlık Hakkında Hemşirelerin Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Güncel Rehberlere Uygunluğunun Değerlendirilmesi

8007105
Uluslararası
Hakemli
EBSCO
Ameliyat Öncesi Açlık Hakkında Hemşirelerin Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Güncel Rehberlere Uygunluğunun Değerlendirilmesi
GÜZEL ALİ, TETİK METİN HATİCE, AKYİĞİT ALBAYRAK ELİF, YAVA AYLA
Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (Journal of Current Nursing Research)
Türkçe
12
2022
2
3
130
140
2791-7797
Basılı+Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
6685802
2023-08-17 10:14:11
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2560808