6
MAKALE
(YOKSIS)
7
BİLDİRİ
(YOKSIS)
4
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
29
ATIF
(YOKSIS)
11
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
64
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
6
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
1
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
24
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
72
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : What made our ancestors put the words together
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Antropoloji
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Altruism, Love, and Justice in Beowulf: A Critical Discourse Analysis with an Evolutionary Perspective
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Söylem Filoloji Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Cinsel İstismar Vakaları Sanık İfade Tutanakları İçeriklerine Evrimsel Psikolojik Bir Yaklaşım
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Orta ve Yüksek Öğretim İngilizce Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Modülleri Sıradüzeninin Türkçe Dil bilgisel Edincine Uygunluğu
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : International Journal of Languages' Education and Teaching
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : EXPLORING ESL STUDENTS’ PERFORMANCESIN COMPETENCE-BASED LANGUAGETEACHING CLASSES: A CASE STUDY OFADULT TURKISH SPEAKERS
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Bilingual acquisition of English and Turkish languages: A case study of a Turkish infant
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Journal of Language and Linguistic Studies
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Sex of the Words: A Psychoanalytic Approach to Grammar
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : International Journal of LanguageAcademy
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Türkçe Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Modüllerinin İlkeler ve Değiştirgenler Açısından Erişilebilirliği
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : International Journal of Language Academy
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Yerli ve Yabancı Basında Terör Eylemleri Üzerine Yapılan Haber ve Yorumlarda Kiplik Çözümlemesi
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Turan-Sam Uluslararası Hakemli Dergi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Aşk ve İdeoloji Bağlamında Psikanalitik Söylem Çözümlemesi
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Designing a Competence Based Syllabus for Turkish Speaking Learners of English in terms of Accessibility to Universal Grammar
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Journal of Language and Linguistic Studies
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Multiple Language Learning
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Global Journal of Foreign Language Teaching
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : CATEGORIZATION AND SYNTACTICAL ANALYSIS OF NOMINALIZERS IN TURKISH A MINIMALIST APPROACH
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Paradigmatic Syntagmatic and Contextual Relations in Araby
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : International Journal of Research in Social Sciences
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : A Comparative Study on English and Turkish Syntactic Structures within the Terms of the Minimalist Program
Yazar Bilgisi : AYDIN İLKER,ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : International Journal of Linguistics
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Textometry: A Method for Numerical Representation of a Text
Yazar Bilgisi : AYDIN İLKER,ŞEKER EMRULLAH
Dergi Adı : International Journal of Humanities and Social Sciences
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Communicative approach as an English language teaching method: Van Atatürk Anatolian High School sample
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH,AYDIN İLKER
Dergi Adı : Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Yayın Tarihi : 2011

Bildiriler

Bildiri Adı : Türkçe Edilgenlik Biçim Biriminin Dilbilgiselleşme Süreci Üzerine Kuramsal bir Çalışma
Etkinlik Adı : 20th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL20)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Biçimbilimi>Sözdizimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.08.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 16.08.2021
Bildiri Adı : Exploring ESL students’ performances in COBALT Classes: A Case Study of Adult Turkish Speakers
Etkinlik Adı : 5th Çukurova International ELT Teachers Conferences (CUELT 2019)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi>competence-based,language teaching,COBALT,principles,parameters
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2019
Basım Tarihi : 26.12.2019
Bildiri Adı : Anadil Edinci Temelli İkinci Dil Öğrenimi: Minimalist Model
Etkinlik Adı : 9. Uluslararası Çin’den Adriyetik’e Sosyal Bilimler Kongresi (UÇASB)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi>Minimalist Model,İkinci dil öğrenimi,dil edinimi,edinç
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.03.2019
Basım Tarihi : 25.04.2019
Bildiri Adı : Competence-Based Language Teaching (COBALT): A Minimalist Method of Language Teaching
Etkinlik Adı : 9. Uluslararası Çin’den Adriyetik’e Sosyal Bilimler Kongresi (UÇASB)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi>Competence-based language teaching,COBALT,English,Language Teaching
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.03.2019
Basım Tarihi : 25.04.2019
Bildiri Adı : Competence-Based Language Teaching (Cobalt) Techniques
Etkinlik Adı : 5th Çukurova International ELT Teachers Conferences (CUELT)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2019
Basım Tarihi : 15.04.2019
Bildiri Adı : Cinsel İstismar Suçlarında Sanık İfade Tutanaklarının Söylem İncelemesi: Bitlis İli Örneği
Etkinlik Adı : 3rd International Conference on Research in Applied Linguistics
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Söylem Çözümlemesi>psikanaliz,sanık,ifade tutanakları,söylem,cinsel istismar,Bitlis ili,çocuk istismarı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.10.2019
Basım Tarihi : 25.12.2019
Bildiri Adı : Dil ve Cinsellik Bağlamında Dilbilgisel Cinsiyet
Etkinlik Adı : Third International Conference on Research in Applied Linguistics - ICRAL
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Sözdizimi>Biçimbilimi>dil,cinsellik,dilbilgisel cinsiyet,sözlüksel cinsiyet,sözdizimsel cinsiyet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.10.2019
Basım Tarihi : 25.12.2019
Bildiri Adı : 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KONULU HABER VE YORUMLARDAMANİPÜLATİF SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE ALGI YANILSAMASI
Etkinlik Adı : 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Söylem Çözümlemesi>Manipülatif Söylem Çözümlemesi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.05.2017
Basım Tarihi : 25.12.2017
Bildiri Adı : GÜLENİST SÖYLEME PSİKANALİTİK YAKLAŞIM
Etkinlik Adı : 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Söylem Çözümlemesi>Psikanalitik Söylem Çözümlemesi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.05.2017
Basım Tarihi : 25.12.2017
Bildiri Adı : GEÇER DİL VE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE ERİŞİLEBİLİRLİK
Etkinlik Adı : 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi>geçer dil,yabancılara Türkçe öğretimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2017
Basım Tarihi : 26.10.2017
Bildiri Adı : Orta ve Yüksek Öğretim Yabancı Dil (İngilizce) Ders Kitaplarının Anadil (Türkçe) DilbilgisEdincine Uygunluğu
Etkinlik Adı : 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bİlimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi>Yabancı Dil Ders kitapları,Ana Dil Edinci
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2017
Basım Tarihi : 26.10.2017
Bildiri Adı : A TURKISH COMPETENCE-BASED ENGLISH COURSE BOOK PROTOTYPE
Etkinlik Adı : 3rd International Congress on Social and Economic Sciences (ICSES)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi>YAbancı Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Dil Öğrenme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.11.2017
Basım Tarihi : 15.11.2017
Bildiri Adı : Bilingual Acquisition of English and Turkish languages: A case Study of a Turkish Infant named Ertuğrul Dolunay
Etkinlik Adı : 3rd International Congress on Social and Economic Sciences (ICSES)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi>Dil Edinimi, Anadil edinimi, Yabancı Dil edinimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.11.2017
Basım Tarihi : 15.11.2017
Bildiri Adı : Multiple Language Learning
Etkinlik Adı : 4th Global Conference on Language Learning and Linguistics
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2016
Basım Tarihi : 17.11.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Yeraltı Kliniği: Türkiye'de Yeraltı Edebiyatı ve Toplumsal Cinsiyet
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Söylem Çözümlemesi>Psikanalitik Söylem Çözümlemesi
Yayın Evi : Nika Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Türkçenin Minimalist Dilbilgisi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Sözdizimi>Biçimbilimi
Yayın Evi : Kriter Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Anadil Edinci Temelli İkinci Dil Öğrenimi: Minamalist Model
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi>İkinci dil öğrenimi,dil edinimi,minmalist model
Yayın Evi : İksad Publications
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Current Issues and Approaches in Social and Humanity Sciences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ŞEKER EMRULLAH
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi>minmalist model,Yabancı Dil Öğretimi,İngilizce Öğretimi,Competence-Based
Yayın Evi : Iksad Publications
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Competence Based Language Teraching(COBALT): A Minimalist Method ofLanguage Teaching
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019

Projeler

Proje Adı : Anadil Edinci Temelli Yabancı Dil Öğretim Modeli ve Türkçe Dilbilgisel Edinci Temelli Bir İngilizce Ders Kitabı Prototipi Geliştirilmesi
Başlama Tarihi : 01.07.2017
Bitiş Tarihi : 04.12.2019
Proje Türü : -Tübitak 3001
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2011 - 2015

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

Tez Adı: A minimalist approach to analyzing phrase structures through universal principles and parameters to identify parametric variations between English and Turkish languages

Lisans

1993 - 1998

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2009 - 2010

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Communicative approach as an English teaching method: Van Atatürk Anatolian High School sample

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015 - 2018

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

OKUTMAN

2010 - 2015

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜK /