Textometry: A Method for Numerical Representation of a Text

3796133
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
Textometry: A Method for Numerical Representation of a Text
AYDIN İLKER,ŞEKER EMRULLAH
International Journal of Humanities and Social Sciences
İngilizce
12
2012
2
23
167
182
2220-8488
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilimi
2687540
2021-09-27 15:43:22
Özgün Makale
http://www.ijhssnet.com/index.php/indexes.html