Türkçe Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Modüllerinin İlkeler ve Değiştirgenler Açısından Erişilebilirliği

3792190
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus, MLA ınternational Bibliography, linguistics abstracts Onliner
Türkçe Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Modüllerinin İlkeler ve Değiştirgenler Açısından Erişilebilirliği
ŞEKER EMRULLAH
International Journal of Language Academy
Türkçe
12
2017
5
8
395
406
2342-0251
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi
2683681
2022-06-11 15:29:58
Özgün Makale
http://www.ijla.net/Makaleler/806628977_2620Emrullah20C59EEKER.pdf