9
MAKALE
(YOKSIS)
6
BİLDİRİ
(YOKSIS)
4
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
0
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
30
MAKALE
(TESV)
10.5
BİLDİRİ
(TESV)
72
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Birimine ait 111 makalenin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.64
Birimine ait 87 bildirinin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.07
Birimine ait 110 kitap 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.62

Makaleler

Makale Adı : Molla Sadrettin Yüksel ve Tefsir Anlayışı
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Dergi Adı : Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Kur’an’ın Beyani İ’cazı Bağlamında Huruf-ı Mukattaa
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Dergi Adı : Amasya İlahiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Kur’an’a Göre Hac İbadetinin Birey Hayatındaki Değişim ve Dönüşüme Etkisi
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Dergi Adı : Bitlis İslamiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Esma-i Hüsna İçerikli Dua Ayetlerinin Tahlili
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Dergi Adı : Ihya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Mühmel Tefsirler Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Dergi Adı : Diyanet İlmi Dergi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Ayetlerde Geçen Esma-i Hüsnanın Fıkhi ve İtikadi Hükümlere/Meselelere Kaynaklık Etmesi
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : KUR’AN’DA TE’KİD ÜSLUPLARI VE ÇEŞİTLERİ
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Dergi Adı : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : KUR AN DA GAFUR İSMİ VE GEÇTİĞİ AYETLERLEİLGİSİ
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ ABDULBAKİ,ALTIN MEHMET
Dergi Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : KUR’AN’DA “AZÎZ” İSMİ VE GEÇTİĞİ AYETLERLE İLGİSİ
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ ABDULBAKİ,ALTIN MEHMET
Dergi Adı : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : Mezhebi Tartışmaların Tefsirlerdeki Yansımaları Envarü’t-tenzil ve esrarü’t-te’vil Örneği
Etkinlik Adı : İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı III Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kur'an,Ayet,Mezhep,Fırka,Beydavi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.09.2021
Bildiri Adı : Kur'an'ın Zikrettiği Ölçü ve Denge Bağlamında Ruh ve Beden Sağlığı
Etkinlik Adı : 4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kur'an,Ayet,Şifa,Hasta,Tedavi,Koruyucu Hekimlik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.11.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Şeyh Cüneyd Ohini ve Tefsir Anlayışı
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kur'an,Ayet,Medrese,Şeyh Cüneyd Ohini
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.12.2019
Bildiri Adı : MOLLA AHMED el-HAKKARÎ VE TEFSİRİ
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI ZAP HAVZASI ULEMASI SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kur'an, Ayet,Tefsir,Rivayet,Sirayet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2018
Basım Tarihi : 01.11.2018
Bildiri Adı : KUR’AN’DA ’TEVVAB’ İSM-İ ŞERİFİ
Etkinlik Adı : Imeset’17 Bitlis International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 28.11.2017
Bildiri Adı : RİSALE-İ NUR’DA ESMA-İ HÜSNANIN İNSAN TEKEMMÜLÜNDEKİ TECELLİSİ
Etkinlik Adı : BEDİUZZAMAN SAİD NURSİ VE RİSALE-İ NUR’DA İNSAN TEKEMMÜLÜ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.04.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.04.2015
Basım Tarihi : 01.08.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
Yayın Evi : Ağrı Üniversitesi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kur’an’ın Zikrettiği Ölçü ve Denge Bağlamında Beden ve Ruh Sağlığı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Dil ve Bağlam Açısından Kuran'da Esma-i Hüsna
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kur'an,Ayet,Esma-i Hüsna,Bağlam
Yayın Evi : Akademisyen Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Ayetler ve Kur'an İsimleri Bağlamında Kur'an'ın Rehberliği
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kur'an,Ayet,Kur'an İsimleri,Rehber,Hidayet
Yayın Evi : İlahiyat Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Molla Halil es-Siirdi Hayatı, Eserleri ve İlmi Kişiliği
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALTIN MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kur'an,Ayet,Münasebet,Sure
Yayın Evi : BEYAN
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kur’an Ayetleri ve Sureleri Arasındaki Tenasüb (Molla Halil’in Tefsiri Basiretu’l-Kulub Fi Allam’i-lGuyub Örneğinde)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2004 - 2008

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAMİ BİLİMLER (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Mu'tezile görüşüne temel teşkil eden âyetlerin tahlili (Keşşâf ve Medarik örneği)

Lisans

1996 - 2001

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez Adı:

Doktora

2009 - 2015

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

Tez Adı: Esmâ-i Hüsnânın semantik tahlîli ve geçtiği âyetlerle ilgisi

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ