6876376
Uluslararası
Tam metin bildiri
Kur'an'ın Zikrettiği Ölçü ve Denge Bağlamında Ruh ve Beden Sağlığı
ALTIN MEHMET
4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmamış
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kur'an,Ayet,Şifa,Hasta,Tedavi,Koruyucu Hekimlik
Sözlü Sunum
14.11.2020