çalıştı 1
Mühmel Tefsirler Üzerine Bir Değerlendirme

Mühmel Tefsirler Üzerine Bir Değerlendirme

6863828
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Mühmel Tefsirler Üzerine Bir Değerlendirme
ALTIN MEHMET
Diyanet İlmi Dergi
Türkçe
9
2020
56
3
653
676
1300-8498
Basılı+Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kuran, Ayet, Mühmel, Tefsir
5245694
2021-01-14 00:00:00
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/did/issue/56925/706393