10
MAKALE
(YOKSIS)
4
BİLDİRİ
(YOKSIS)
7
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
29
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
97.5
MAKALE
(TESV)
12
BİLDİRİ
(TESV)
61.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : 1078 (1667-1668) Tarihli Rumeli Kadılık Rütbeleri Düzenlemesine Dair Yeni Bir Kadı Mecmuası
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Dergi Adı : Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : DEĞERLENDİRME / BOOK REVIEW
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Dergi Adı : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : XVII. Yüzyıl Anadolu Kadılıkları ve Rütbeleri
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Dergi Adı : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Yeni Bir Belgeye Göre Bursa Müderrislerinin Gelirleri
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Dergi Adı : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Yeni Bir Belgeye Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mülazemet Sistemi
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Dergi Adı : osmanlı araştırmaları
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Kadıasker Ruznamçe Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Rumeli’de Kaza Teşkilatı ve Kadılar
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Dergi Adı : Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Yeni Bir Belgeye Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Rumeli Medreseleri ve Müderrisleri
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : YENİ BİR BELGEYE GÖRE XVI YÜZYILIN İLK YARISINDA RUMELİ SANCAKLARI KAZALARI VE KADILAR
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Dergi Adı : asos journal the journal of academic social science
Yayın Tarihi : 2016

Bildiriler

Bildiri Adı : Osmanlı Medreseleri Hakkında Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Çıkarılan Fermanın Yeni Bir Sureti
Etkinlik Adı : Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti>Osmanlı Eğitim Tarihi>Osmanlı Kültür ve Sanatı>Osmanlı Merkez Teşkilatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi : 01.08.2023
Bildiri Adı : Arşiv Kaynağı Olarak Kadıasker Ruznamçelerinin Medreseler ve Müderrisler Açısından Önemi
Etkinlik Adı : Uluslararası Osmanlı Medreseleri: Eğitim, Yönetim ve Finans Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2017
Basım Tarihi : 15.12.2018
Bildiri Adı : Kadıasker Ruznamçelerinin Balkan Tarihi Açısından Önemi
Etkinlik Adı : Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2016
Basım Tarihi : 24.12.2017
Bildiri Adı : Rumeli Kadıaskerliği Ruznamçelerine Göre 17 Yüzyıl Kadı Tayinlerinde Donanma ve Tersaneye Yapılan Hizmetin Rolü
Etkinlik Adı : 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.11.2013
Basım Tarihi : 01.06.2015

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Tarih Alanında Güncel Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti>Osmanlı Eğitim Tarihi>Osmanlı Merkez Teşkilatı>Osmanlı Taşra Teşkilatı
Yayın Evi : Bidge Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kanuni Dönemi Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkındaki Teftiş Defteri
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Tarih Alanında Akademik Analiz ve Tartışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti>Osmanlı Eğitim Tarihi>Osmanlı Kültür ve Sanatı>Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi
Yayın Evi : Yaz Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İbnülemin Mahmud Kemal’in Fındıklılı İsmet Efendi Hakkındaki Eseri: Kemalü’l-isme
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Tarih Alanında Seçme Yazılar-VI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti>Osmanlı Eğitim Tarihi>Osmanlı Merkez Teşkilatı>Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : IV. Mustafa ile Yeniçeriler Arasında İmzalanan Hüccet-i Şeriyye’nin Yeni Nüshaları
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : ”Tarih Yolunda Bir Ömür” Prof. Dr. Hale Şıvgın’a Armağan
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bir Kadı Mecmuasına Göre Mevleviyetler ve Rumeli Kadılıkları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : ”Tarihin izinde Bir Ömür” Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Yayın Evi : Berikan Yayınevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : ”... Didiükde Cevab”: Rumeli Kadıaskeri Bostan Çelebi’xxnin Hakkındaki Teftişe Karşı Hazırladığı Savunma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-1 Alanında Yeni Ufuklar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALAN ERCAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Yayın Evi : Gece Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Avni Ömer Efendi ve Kanun-ı Osmani Mefhum-ı Defter-İ Hakani İsimli Eseri
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ALAN ERCAN,ATÇIL ABDURRAHMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Yayın Evi : Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi
Başlama Tarihi : 23.08.2017
Bitiş Tarihi : 31.07.2018
Proje Türü : TÜBA
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2000 - 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TARİH ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/

Tez Adı:

Doktora

2008 - 2015

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/YENİÇAĞ TARİHİ (DR)/

Tez Adı: Kadıasker ruznamçelerine göre XVII. yüzyılda Rumeli’xxde kadılık müessesesi

Yüksek Lisans

2005 - 2008

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/YENİ ÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: 95 numaralı mühimme defteri ( tahlil, transkripsiyon ve özet )

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ