Kadıasker Ruznamçe Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Rumeli’de Kaza Teşkilatı ve Kadılar

3630409
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Kadıasker Ruznamçe Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Rumeli’de Kaza Teşkilatı ve Kadılar
ALAN ERCAN
Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
Türkçe
1
2017
23
53
97
1015-1818
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
2525910
2019-10-30 13:00:25
Özgün Makale