Yeni Bir Belgeye Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mülazemet Sistemi

3630387
Uluslararası
Hakemli
AHCI
Yeni Bir Belgeye Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mülazemet Sistemi
ALAN ERCAN
osmanlı araştırmaları
Türkçe
4
2017
49
89
124
0255-0636
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
2525894
2019-10-30 13:04:35
Özgün Makale