7
MAKALE
(YOKSIS)
5
BİLDİRİ
(YOKSIS)
1
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
61
ATIF
(YOKSIS)
10
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
315
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
6
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
5
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
20.4
MAKALE
(TESV)
3
BİLDİRİ
(TESV)
7.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 84 makalenin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.5
Birimine ait 99 bildirinin 5 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.13
Birimine ait 13 kitap 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 0.54

Makaleler

Makale Adı : Emtia Piyasalarının Birlikte Hareketlerinin Veri Madenciliği ile İncelenmesi
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Dergi Adı : Ekonomi Politika ve Finans Arastirmalari Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Rusya-Ukrayna Savaşının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: BIST Elektrik Endeksi Üzerine Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : AKTÜMSEK EMRE,KANDİL GÖKER İLKUT ELİF,EREN BİNALİ SELMAN
Dergi Adı : Hitit Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : The Impact Of The Hamas-Israel Conflict On Stock Market Indices in The Middle East And Turkey: An Event Study Analysis
Yazar Bilgisi : ALTEMUR NECATİ, EREN BİNALİ SELMAN, KARACA SÜLEYMAN SERDAR
Dergi Adı : Journal of Economics and Business Issues
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Futbolcu Transferlerinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: STOXX Avrupa Futbol Endeksi’ nde Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN, GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ
Dergi Adı : Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARININ MEVDUAT BANKALARI HİSSELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: TCMB ve BİST AŞ ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN, DEMİRELİ ERHAN
Dergi Adı : Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : COVID-19 (Koronavirüs) Pandemisinin Turizm Endeksleri Üzerindeki Etkisi: Bir Olay Çalışması
Yazar Bilgisi : GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ, EREN BİNALİ SELMAN
Dergi Adı : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Futbolcu Transferlerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Stoxx Avrupa Futbol Endeksi Üzerine Bir Analiz
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Dergi Adı : Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Covid-19 Salgınının Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Kısa Dönemli Etkileri: Bir Olay Çalışması
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Dergi Adı : Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR ANALİZ
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN, KANDİL GÖKER İLKUT ELİF, KARACA SÜLEYMAN SERDAR
Dergi Adı : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE İŞLETMELERİN FİNANSMANKAYNAKLARI: İZMİR BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Dergi Adı : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANSIN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: DJSI GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN,GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ
Dergi Adı : Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN,EREK MUSTAFA SALİM,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : The Impact of the COVID-19 (Coronavirus) on The Borsa Istanbul Sector Index Returns: An Event Study
Yazar Bilgisi : KANDİL GÖKER İLKUT ELİF, EREN BİNALİ SELMAN, KARACA SÜLEYMAN SERDAR
Dergi Adı : Gaziantep University Journal of Social Sciences
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : The Interdependence of Bitcoin and Financial Markets: A Copula-Garch Approach
Yazar Bilgisi : EREK MUSTAFA SALİM,EREN BİNALİ SELMAN
Dergi Adı : Liberal Düşünce Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Sürdürülebilir Yatırım ve Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri: Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN,GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ
Dergi Adı : SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : ORÇUN ÇAĞATAY,EREN BİNALİ SELMAN
Dergi Adı : Muhasebe ve Finansman Dergisi
Yayın Tarihi : 2017

Bildiriler

Bildiri Adı : RUSYA- UKRAYNA SAVAŞININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST ELEKTRİK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Etkinlik Adı : 10. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AKTÜMSEK EMRE, KANDİL GÖKER İLKUT ELİF, EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.10.2023
Basım Tarihi : 24.10.2023
Bildiri Adı : TÜRKİYE’DE ETKİ YATIRIMLARI EKOSİSTEMİ: UYGULAMADAN ÖRNEKLER
Etkinlik Adı : 10. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.09.2023
Basım Tarihi : 24.10.2023
Bildiri Adı : KRİPTO PARALARIN BİRLİKTE HAREKETLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : 9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN, ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.11.2022
Bildiri Adı : EMTİA PİYASALARINDA COVID-19 ETKİSİ
Etkinlik Adı : 9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.10.2022
Bildiri Adı : Futbolda Teknik Direktör Değişikliğinin Finansal Performansa Etkisi: Fatih Terim Örneği
Etkinlik Adı : 25. Finans Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 11.11.2022
Bildiri Adı : Interdependence of Bitcoin and Financial Markets: A CopulaGarch Approach
Etkinlik Adı : 7TH MULTINATIONAL ENERGY AND VALUE CONFERENCECONFERENCE
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KÜÇÜKÖZMEN C COŞKUN,METİN KARAKAŞ AYŞE,EREN BİNALİ SELMAN,EREK MUSTAFA SALİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.05.2019
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSLERİ: BİR İNCELEME
Etkinlik Adı : 6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : KRİPTO VARLIKLARIN GELİŞİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Etkinlik Adı : 6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR, EREN BİNALİ SELMAN, EREK MUSTAFA SALİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.10.2019
Bildiri Adı : Kurumsal Sürdürülebilirliğe Yatırımcı Tepkisi: Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde İşlem Gören Türk Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama
Etkinlik Adı : III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 10.10.2019
Bildiri Adı : THE DEPENDENCE STRUCTURES BETWEEN OIL PRICES AND STOCKMARKETS WITH COPULA-GARCH MODEL: TURKEY AND BRICS COUNTRIES
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : METİN KARAKAŞ AYŞE,EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 10.05.2018
Bildiri Adı : AN ANALYSIS OF DEPENDENCE BETWEEN OIL PRICE AND STOCK MARKETWITH COPULA-GARCH APPROACH: AN EMPIRICAL ANALYSIS FROMISTANBUL STOCK EXCHANGE
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN,METİN KARAKAŞ AYŞE,SEZGİN ELÇİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 10.05.2018
Bildiri Adı : İŞLETMELER ARASI YAKINLIKLAR, İŞBİRLİĞİ VEYENİLİK: KAVRAMSAL/KURAMSAL BİR İNCELEME
Etkinlik Adı : II. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARISEMPOZYUMU (ISMS)(18-21 Mayıs 2017, Roma/İtalya)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.05.2017
Basım Tarihi : 10.10.2017
Bildiri Adı : BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE İŞLETMELERİNFİNANSMAN KAYNAKLARI: İZMİR BÖLGESEL YENİLİKSİSTEMLERİ ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : 4. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI SEMPOSYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.12.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.12.2017
Basım Tarihi : 07.12.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : MUHASEBE VE FİNANS ALANINDA GÜNCEL KONULAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Yayın Evi : GAZİ KİTABEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ETKİ YATIRIMLARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : FİNANS ARAŞTIRMALARI: FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMSAL FİNANS
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Yayın Evi : DER YAYINLARI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : COVID-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİNE YATIRIMCI TEPKİSİ: AVRUPA ÜLKELERİ BANKACILIK ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR OLAY ÇALIŞMASI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Finansal Ekonometri Uygulamaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : EREN BİNALİ SELMAN, GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Yayın Evi : SEÇKİN YAYINEVİ
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The Dependency Structures Between Oil Prices And Stock Markets With Copula–Garch Method: The Case Of Brics And Turkey
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : CRYPTO ASSETS:Conceptual Framework and Empirical Evidences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Yayın Evi : GAZİ KİTAPEVİ
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The Impact of COVID-19 on Cryptocurrency Markets: An Event Study Analysis
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : EREN BİNALİ SELMAN, SABANCILAR EREN SILA, GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Yayın Evi : EKİN YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : FİNANS PİYASALARINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Finans Teorisine Uygulamalaı Katkılar-2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : EREN BİNALİ SELMAN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Yayın Evi : EKİN
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YATIRIMCI TEPKİSİ: DOW JONESSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN BRICS-T ŞİRKETLERİÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : ÇEVRE MUHASEBESİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENTEGRE RAPORLAMAM
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : EREN BİNALİ SELMAN,GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Yayın Evi : GAZİ KİTABEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSLERİ:BİR İNCELEME
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Bölgesel Yenilik Sistemleri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : EREN BİNALİ SELMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
Yayın Evi : Lambert Academic Publishing
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2018

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2015 - 2021

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

Tez Adı: Sürdürülebilir performansın finansal performansa etkisi: Gelişmekte olan piyasalar üzerine bir uygulama

Yüksek Lisans

2011 - 2014

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Bölgesel yenilik sistemleri: Bir literatür taraması

Lisans

2002 - 2006

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2015 - 2017

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012 - 2015

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011 - 2012

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2010 - 2011

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ