çalıştı 1
Covid-19 Salgınının Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Kısa Dönemli Etkileri: Bir Olay Çalışması

Covid-19 Salgınının Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Kısa Dönemli Etkileri: Bir Olay Çalışması

7337504
Ulusal
Hakemli
ASOS
Covid-19 Salgınının Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Kısa Dönemli Etkileri: Bir Olay Çalışması
EREN BİNALİ SELMAN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Türkçe
4
2021
2
1
113
133
2717-7890
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
5861917
2024-04-29 14:47:56
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/mtuiyb/issue/62091/911694