çalıştı 1
BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE İŞLETMELERİN FİNANSMANKAYNAKLARI: İZMİR BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ

BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE İŞLETMELERİN FİNANSMANKAYNAKLARI: İZMİR BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ

6692063
Ulusal
Hakemli
Index Copernicus
BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE İŞLETMELERİN FİNANSMANKAYNAKLARI: İZMİR BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ
EREN BİNALİ SELMAN
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
İngilizce
1
2020
7
1
96
112
2148-9963
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
5026548
2024-04-29 14:48:52
Özgün Makale
http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/52304/673058