21
MAKALE
(YOKSIS)
12
BİLDİRİ
(YOKSIS)
23
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
12
ATIF
(YOKSIS)
18
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
61
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
1
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
49.2
MAKALE
(TESV)
23
BİLDİRİ
(TESV)
262.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 21 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 23 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : OMBUDSMANLIK KURUMU ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Yazar Bilgisi : ASKER MEHMET, DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : 1982 Anayasası Açısından, Olağan ve Olağanüstü Hal Dönemlerinde Seyahat Özgürlüğünün Sınırlanması Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN, SABANCILAR EREN SILA
Dergi Adı : Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Yazar Bilgisi : Velioğlu Yıldırım, DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Yargı Dünyası
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : 2017 Anayasa Değişiklikleri ÇerçevesindeTürkiye’de Meclis Soruşturması
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : İktidarın Sınırlandırılması Düşüncesi Işığında Osmanlı Döneminde Anayasacılık Hareketleri ve Kanun-u Esasi
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Leges Hukuk Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Un Coup D’oeil Sur La Vie Politique Turque Entre 1946-1960: Problèmes De Démocratie Dans La Transition Vers Un Système Multiple Parti
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Leges Hukuk Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI: TEK BAŞINA SEÇİM KAZANILABİLİR Mİ?
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : LegesHukuk Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Demokrasi İndeksine (2018) Göre Bazı Dünya Ülkelerindeki Vicdani Ret Uygulama Örnekleri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Vicdani Ret ile Zorunlu Askerlik Hizmeti ve Türk Hukukundaki Durumu
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4 - Sayı:8 - Aralık 2018 - Prof. Dr. Erol Cihan Armağanı Cilt: 2, Seçkin Yayınevi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Siyasi İktidar Anlayışı: İttihat ve Terakki Cemiyeti Bonapartist miydi?
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : An Evaluation With Regarding to Turkish Wealth Fund: Aims Activities and Legal Status
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,EREK MUSTAFA SALİM
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Siyasal Katılım Bağlamında Hollanda’da Yerleşik Yabancıların Yerel Seçimlerde Oy Kullanma ve Seçilme Hakları
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : 1982 Anayasasında Vicdani Ret Olgusu
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University anemon
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Biçimsel Olmayan Bir Örgüt Olarak Aksakallılar Meclisi: Ulupamir Kırgızlarından Bir Örnek
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Yasama Sorumsuzluğu Kurumu, Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım:Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Türk Hukukunda Yeni Seçilen Meclisin Yetkilerini Ne Zaman Kullanmaya Başlayacağı Sorunu
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : İzmir Barosu Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Arap Birliği: Siyasi ve Hukuki Niteliği
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Türkiye de Parti İçi Demokrasi Olgusunun Gelişimi
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Akademik İz Düşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Türk Anayasaları Ekseninde Türkiye’de Temsil Olgusu
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Türkiye’de Vatandaşlık Kavramının Dönüşümü: Demokratik Vatandaşlık” (The Transformation of The Concept of Citizenship in Turkey: Democratic Citizenship)
Yazar Bilgisi : SEZER YASİN,DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Legal Hukuk Dergisi Özel Sayı, Rona Aybay’a Armağan Cilt:1
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Genel Kurmay Başkanlığının Türk İdari Yapısı İçindeki Yeri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Hukuk Atlası
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Türkiye’de Anayasa Yapıcı Güç Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : SEZER YASİN,DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Hukuk Atlası
Yayın Tarihi : 2011

Bildiriler

Bildiri Adı : Anayasa Değişikliği Referandumlarında %50+1 Yeterli midir?: İstatistiksel Bir Analiz
Etkinlik Adı : Uluslararası Kamu Yönetimi Kongresi, "Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Kamu Yönetimi?"
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN, PAZARLIOĞLU MEHMET VEDAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Genel Kamu Hukuku>Bürokrasi>referandum, nitelikli çoğunluk, anlamlılık testleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2023
Basım Tarihi : 30.10.2023
Bildiri Adı : 16 NİSAN 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ
Etkinlik Adı : 13. ULUSLARARASI KAMUYÖNETİMİ SEMPOZYUMU(KAYSEM13)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2019
Basım Tarihi : 01.05.2019
Bildiri Adı : Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyo - Ekonomik Araştırmalar ve Kalkınma Kongresi - Bitlis USEAK 2018
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,EREK MUSTAFA SALİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Bankacılık>Finansal Tahmin ve Modelleme >Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 25.11.2018
Bildiri Adı : Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu
Etkinlik Adı : Special Issue on International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 18)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.06.2018
Basım Tarihi : 31.07.2018
Bildiri Adı : Milletvekilliği Seçilme Yaşı Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyo - Ekonomik Araştırmalar ve Kalkınma Kongresi - Bitlis USEAK 2018
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 25.11.2018
Bildiri Adı : TÜRK HUKUKUNDA ZORUNLU ASKERLİK HİZMETİ VE VİCDANÎ RET
Etkinlik Adı : 12. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM 12)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2018
Basım Tarihi : 25.12.2018
Bildiri Adı : 1946-1960 Arasındaki Türk Siyasal YaşamınaBakış: Çok partili Siyasal Yaşama GeçişteDemokrasi Sorunları
Etkinlik Adı : İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.12.2018
Basım Tarihi : 25.12.2018
Bildiri Adı : İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Siyasi İktidar Anlayışı:İttihat ve Terakki Bonapartist miydi?
Etkinlik Adı : 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu- RESSCONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2017
Basım Tarihi : 15.12.2017
Bildiri Adı : Economic Integration of Foreign Residents Living in Netherlands
Etkinlik Adı : The 3rd International Congress on Social and Economic Sciences, Athens
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,EREK MUSTAFA SALİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Bankacılık>Finansal Tahmin ve Modelleme >Finansal Piyasalar ve Kurumlar >İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.11.2017
Basım Tarihi : 12.12.2017
Bildiri Adı : Turkish Sovereign Wealth Fund Anonymous Company: Legal Status
Etkinlik Adı : The 3rd International Congress on Social and Economic Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,EREK MUSTAFA SALİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.11.2017
Basım Tarihi : 12.12.2017
Bildiri Adı : Parliamenter Privilege (Irresponsibility) Comperative Approach: The Case of Turkey and United States
Etkinlik Adı : International Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology Conference (IMESET)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 19.12.2017
Bildiri Adı : Türkiye’ye Göç Eden Van’daki Ulupamir Kırgızlarının Eski Ve Yeni Durumlarına Dair Bir Araştırma
Etkinlik Adı : Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu- Kaysem 11
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2017
Basım Tarihi : 20.11.2017
Bildiri Adı : Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları: Hollanda Örneği
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Davraz Sempozyumu (Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,ERAT VEYSEL,ÖZKAYA YAKUP
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.05.2014
Basım Tarihi : 30.06.2014

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : ORGANIZATION OF TURKIC STATES, Politics, Economics, Cultural Collaborations and 2040 Vision
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN, UZUN Emiliya
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Bürokrasi>Kazakhstan, Türkiye, Government Systems, Parliamentary Government, Parliamentary System, Presidential System, Semi-Presidential System, Presidential Government System.
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : AN EVALUATION ON THE GOVERNMENT SYSTEM OF TÜRKİYE AND KAZAKHSTAN
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRK DEVLET TEŞKİLATININ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Teorik Çerçeve, Yapı ve İşleyiş
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Bürokrasi>Yeni Kamu Yönetimi>Yasama sorumsuzluğu,yasama dokunulmazlığı,milletvekilliği
Yayın Evi : Yetkin Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TBMM’DE YASAMA SORUMSUZLUĞU VE YASAMA DOKUNULMAZLIĞI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : TÜRKİYE’DE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU, HUKUKİ YAPISI VE İŞLEVSELL
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ASKER MEHMET, DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>İdare Hukuku>Genel Kamu Hukuku>Kamu denetçiliği, ombudsman,demokrasi,otoriter rejim
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 Pandemisi Döneminde Geliştirilen Kamu Politikaları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : CAN YUNUS, DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : “KURUCU İKTİDAR KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : Alabalık Adem, DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Bilge Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kuvvetler Ayrılığı ve Kuvvetler Birliği Teorileri Açısından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : REGARD SUR LA VIE POLITIQUE TURQUE ENTRE 1946-1960: LES DIFFICULTEES DE LA TRANSITION DEMOCRATIQUE VERS LA GOUVERNANCE MULTIPARTITE
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Dora Imprimerie-Édition Distribution Ltée. Sti
Yayın Dili : Fransızca
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : HUKUK, EKONOMİ ve YÖNETİM ÇALIŞMALARI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN, YILMAZ EMRE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Genel Kamu Hukuku>Ceza Hukuku
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRK CEZA HUKUKUNDA SERİ MUHAKEME USULÜ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : HUKUK, EKONOMİ ve YÖNETİM ÇALIŞMALARI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN, SÖZEN İBRAHİM ETHEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Genel Kamu Hukuku>İdare Hukuku
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TERÖR EYLEMLERİNDE İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Yayın Evi : Aristo
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türk Hukukunda Yasama Dokunulmazlığı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : EGEMENLİĞİN KAYNAĞINA GÖRE DEVLET ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: MONARŞİ Mİ, CUMHURİYET Mİ?
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : COVİD-19 PANDEMİSİ’NDE ALINAN İDARİ TEDBİRLERİN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNU
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : VEFATININ ONUNCU YILINDA Prof. Dr. SAİM ÜSTÜNDAĞ’A ARMAĞAN HUKUK, İKTİSAT VE YÖNETİM ÜZERİNE YAZILAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ÇOĞULCU DEMOKRASİ Mİ, ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİ Mİ? : SEÇİM SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : VEFATININ ONUNCU YILINDA Prof. Dr. SAİM ÜSTÜNDAĞ’A ARMAĞAN HUKUK, İKTİSAT VE YÖNETİM ÜZERİNE YAZILAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : CAN YUNUS, DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRKİYE’DE PANDEMİ SÜRECİNDE İZLENEN KAMU POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : Karademir Faruk, DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Gazi Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Covid-19 Pandemisinin Eğitim Politikalarına Ulusal Düzeyde Etkileri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Vefa Andacı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Filiz Kitabevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : 6718 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme: YasamaDokunulmazlığı Kurumunun Askıya Alınması
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Anayasa Hukuku
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Siyaset
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Siyaset
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Türkiye’nin Vicdani Ret Pratiği
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DÖNMEZ VOLKAN,DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Vicdani Ret,Anayasa Hukuku
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Milletvekilliği,Anayasa Hukuku
Yayın Evi : Nobel
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yeni Anayasa Değikliğine Göre Milletvekili Seçilme Yaşı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN,EREK MUSTAFA SALİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Varlık Fonu
Yayın Evi : Nobel
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi Üzerine Bir Değerlendirme: Amaçları, Faaliyetleri ve Hukuki Kişiliği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : 1982 Anayasası’nda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Anayasa Hukuku,Milletvekilliği Statüsü
Yayın Evi : ADALET YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2009 - 2011

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı:

Lisans

1999 - 2003

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2006 - 2008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Türk Hukukunda yasama kısıntıları

Doktora

2011 - 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı: 1982 Anayasası’xxnda milletvekilliği statüsünün kazanılması ve sona ermesi

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2016 - 2021

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011 - 2016

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU YÖNETİMİ (DR)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2014 - 2015

University of Illinois at Urbana-Champaign

The Center for Global Studies /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2010 - 2011

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ