Türkiye’de Anayasa Yapıcı Güç Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme

4146479
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Türkiye’de Anayasa Yapıcı Güç Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme
SEZER YASİN,DÖNMEZ GÖKHAN
Hukuk Atlası
Türkçe
12
2011
3
21
25
2146-6351
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
3012318
2021-02-25 14:28:08
Özgün Makale