Türk Hukukunda Yeni Seçilen Meclisin Yetkilerini Ne Zaman Kullanmaya Başlayacağı Sorunu

4974932
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Türk Hukukunda Yeni Seçilen Meclisin Yetkilerini Ne Zaman Kullanmaya Başlayacağı Sorunu
DÖNMEZ GÖKHAN
İzmir Barosu Dergisi
Türkçe
9
2018
3
59
77
1305-757X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
3875429
2021-02-25 14:21:16
Özgün Makale
https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/turk-hukukunda-yeni-secilen-meclisin-yetkilerini-ne-zaman-kullanmaya-baslayacagi-sorunu201942717144947.pdf