14
MAKALE
(YOKSIS)
19
BİLDİRİ
(YOKSIS)
21
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
115
ATIF
(YOKSIS)
20
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
391
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
11
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
11
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
48
MAKALE
(TESV)
24
BİLDİRİ
(TESV)
129
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 14 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 19 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 21 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : 1914 Tarihli Bitlis İsyanının Osmanlı Arşiv Belgelerindeki Yansımaları Cezalar Mükafatlar
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : XIX. Yüzyılın İlk Yarısında İstanbul’xxda Kamu Düzenini Bozan Gruplara Karşı Yürütülen Mücadele
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Belleten
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Çelebi Hüsameddin ve Mevlevilik Ahilik İlişkisi
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Celal Bayar Ü Sos Bil Dergisi Hakemliği
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Celal Bayar Ü. Sos. Bil. Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Bitlis Eren Ü Sos Bil Enst Dergisi Hakemliğ
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Bitlis Eren Ü. Sos. Bil. Enst. Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Belleten Hakemliği
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Belleten
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : ŞARKİYAT İlmi Araştırmalar Dergisi Hakemliği
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : ŞARKİYAT İlmi Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Tanin Peyam ve Sabah Gazeteleri Örneğinde 1914 Tarihli Bitlis Ayaklanması nın Dönemin Gazetelerindeki Yansımaları
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Kafkasya dan Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Yaşadıkları Zorluklar
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Yeni Türkiye
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı Nedeniyle Osmanlı Memleketine Gelen Balkan Göçmenleri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Yeni Türkiye
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Osmanlıya Gelen Kırım ve Kafkasya Göçmenlerinin Sorunları
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Bilig
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Mehmet Sadık Rıfat Paşa ve Tanzimat
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET,Uğurlu Seyit Battal
Dergi Adı : History Studies
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : XIX. yüzyılda İstanbul’xxa Göçü Önlemek İçin Alınan Tedbirler: Men-i Mürur Uygulaması ve Karşılaşılan Güçlükler
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Belleten
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Kırım Savaşı ve 93 Harbi Sürecinde Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Sevk ve İskanları
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Silvan Kazası'nda Yerleşme ve Nüfus (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı)
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : XVIII. Yüzyılda İstanbul'a Göçü Önlemek İçin Alınan Tedbirler ve Görülen Aksamalar
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : XIX. yüzyılın İkinci Yarısında Bitlis Vilayetinde Nüfus
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Dicle Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : XVIII Yüzyılda Osmanlı da Bir Zümrenin Alt Kültür Grubuna Dönüşmesi Külhanbeyleri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Osmanlı Başkenti nde Dilenciler ve Dilencilerin Toplum Hayatına Etkileri The Beggars in Otoman Capital and Their Effects on Society Life
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : OTAM(Ankara
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Osmanlı Devleti nde Tuz Üretimi ve Dağıtımı
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : 16 Yüzyılda Meydana Gelen Tabii Afetlerin İstanbul un Sosyal ve Ekonomik Hayatına Etkilerine Dair Bazı Misaller
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Dergi Adı : Atatürk Üniversietesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2004

Bildiriler

Bildiri Adı : OSMANLI ESNAFININ, HÜRRİYETİ SINIRLAYICI CEZALAR GEREKTİREN HUKUK İHLALLERİ
Etkinlik Adı : Sempozyum
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeni Çağ Tarihi>Hukuk Tarihi>Sosyal Tarih>Osmanlı Tarihi>Hukuk,Osmanlı Esnafı,Tüketici,Ceza,Hürriyet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Balkan Göçmenlerinin Karşılaştığı Zorluklar ve Aldığı Tedbirler
Etkinlik Adı : BALKANLARDA İSLAM MEDENİYETİ 5. ULUSLARARASI KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.05.2018
Basım Tarihi : 01.09.2018
Bildiri Adı : Tüketici Hukuku Bağlamında Osmanlı Şehrinde Esnaf Faaliyetleri, İhlaller, Tedbirler (XVIII Yüzyıl-İstanbul Örneği)
Etkinlik Adı : 17. TÜRK TARİH KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.09.2018
Basım Tarihi : 01.09.2018
Bildiri Adı : III. Ahmed Dönemi İstanbulu’nda Esnaf Davranışları: İhlaller ve Yaptırımlar
Etkinlik Adı : Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.11.2017
Basım Tarihi : 09.11.2017
Bildiri Adı : 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Göç Olaylarına Etkileri ve Göçmenlerin Durumu
Etkinlik Adı : VII. Uluslararası Canik Sempozyumu (Geçmişten Günümüze Göç)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.02.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.02.2017
Basım Tarihi : 01.12.2017
Bildiri Adı : 1848 İhtilali Sonrasında Osmanlı Topraklarına Sığınan Macar Mültecilerin İskan ve İstihdamları ile Mültecilerden Kaynaklanan Sıkıntılar
Etkinlik Adı : OSMANLI-MACARİSTAN-HABSBURG İLİŞKİLERİ VE KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.11.2016
Basım Tarihi : 22.11.2016
Bildiri Adı : XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Hakkari Sancağında Demografik Durum
Etkinlik Adı : Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu Kitabı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.01.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.01.2015
Basım Tarihi : 09.05.2016
Bildiri Adı : 19 Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Sevk ve İskanlarında Karadeniz Limanlarının Önemi ve Göçmenlerin Yaşadıkları Sıkıntılar
Etkinlik Adı : Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu 7 Karadeniz Limanları
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.04.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.05.2015
Basım Tarihi : 01.06.2015
Bildiri Adı : 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşında Kürtler
Etkinlik Adı : Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti>Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi>Osmanlı Toplumu>Osmanlı Taşra Teşkilatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.01.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.01.2014
Bildiri Adı : XVIII. Yüzyılda Üsküdar Esnafının Mesleki İhlalleri ve Uygulanan Yaptırımlar
Etkinlik Adı : Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VIII
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Kent Tarihi>Sosyal ve Ekonomik Tarih
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.11.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.01.2015
Bildiri Adı : İstanbul Fırınlarının Buğday ve Un İhtiyacının Karşılanmasında Görülen Usulsüzlükler ve Uygulanan Yaptırımlar
Etkinlik Adı : II. OSMANLI ULUSLARARASI İSTANBUL SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi : 01.10.2014
Bildiri Adı : 1877 1878 OSMANLI RUS SAVAŞI NIN DOĞU ANADOLU DA NÜFUS HAREKETLERİNE ETKİSİ ve DOĞU VİLAYETLERİNİN NÜFUSU
Etkinlik Adı : SULTAN II. ABDÜLHAMİT SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.02.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.02.2014
Basım Tarihi : 05.05.2014
Bildiri Adı : 18 Yüzyılda Üsküdar Esnafının Mesleki İhlalleri ve Uygulanan Yaptırımlar
Etkinlik Adı : Uluslararası Üsküdar Sempozyumu 8
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.11.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.11.2014
Basım Tarihi : 03.12.2015
Bildiri Adı : Osmanlı Hakimiyetinde Van Gölü’nde Denizcilik
Etkinlik Adı : Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu
Bildiri Türü :
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Osmanlı Döneminde Van Gölü nün Ekonomik Siyasi ve Askeri Önemi
Etkinlik Adı : Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2013
Basım Tarihi : 09.01.2015
Bildiri Adı : Göçmenlere Kucak Açan Şehir Samsun
Etkinlik Adı : Geçmişten Günümüze Samsun-Canik ve Değerleri Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.11.2013
Basım Tarihi : 14.01.2015
Bildiri Adı : Osmanlı Başkenti nin Zahiresinin Temininde Akdeniz İn Önemi ve 18 Yüzyılda Akdeniz Ticaretinde Meydana Gelen Aksamaların Şehrin Beslenmesine Etkileri
Etkinlik Adı : II. Turgut Reis ve Türk Denzcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.11.2013
Basım Tarihi : 08.01.2015
Bildiri Adı : XVI. Yüzyılda Van Gölü’nün Adının Tatvan Denizi Olduğunu Gösteren Bir Kaynak: Tezkiretü’l-Bünyan
Etkinlik Adı : VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu Bildirileri
Bildiri Türü :
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : 18 Yüzyılda İstanbul un Zahire İhtiyacının Temininde Görülen Yolsuzluklar ve Alınan Tedbirler
Etkinlik Adı : 16. Türk Tarih Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.09.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2010
Basım Tarihi : 05.01.2015
Bildiri Adı : İstanbul da Dilenciliği Önlemeye Yönelik İlk Uygulamalar ve 18 yy da Alınan Tedbirler
Etkinlik Adı : BİR KENT SORUNU: DİLENCİLİK SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.10.2008
Basım Tarihi : 01.12.2008
Bildiri Adı : 93 Harbi Sürecinde Bitlis'te Nüfus ve Yerleşme
Etkinlik Adı : II. Van Gölü Havzası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Rusya Tarihi>Askeri Tarih
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.09.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.01.2007
Bildiri Adı : XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Lehistan’dan Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin İskanları ve İhtiyaçlarının Karşılanması
Etkinlik Adı : Türkiye Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414-2014)Uluslararası Konferansı Bildiriler Kitabı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.12.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Osmanlı Hakimiyetinde Balkanlar Sosyo-ekonomik ve İdari Bakış
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeni Çağ Tarihi>Sosyal Tarih>Balkan Tarihi>Osmanlı Tarihi>Göç,Tuna Nehri,Göçmen,1775 Numaralı Defter,İskan
Yayın Evi : İdeal Kültür yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İstanbul'dan Rumeli Sahillerine ve Tuna Havzasına Gönderilen Göçmenler ve Onlara Yapılan Yardımlar(1775 Tarihli Bir Defter Örneği)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : İstanbul Esnaf Defterleri 1093/1682
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Kent Tarihi>Denizcilik Tarihi>Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi
Yayın Evi : İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Türklerde Çevre ve Şehircilik-II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeni Çağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Kent Tarihi>Sosyal Tarih>Şehirleşme
Yayın Evi : T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bitlis
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Bafra 1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeni Çağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Hukuk Tarihi>Sosyal Tarih>Asayiş
Yayın Evi : Berikan Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : XVIII. Yüzyıl Başlarında Bafra'da Kamu Düzenini ve Asayişi Tehdit Eden Olaylar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Bitlis Tarihi C.2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET, UĞURLU MUHAMMED
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Kent Tarihi>Denizcilik Tarihi
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Osmanlı Döneminde Bitlis (1870-1919)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Van (Tarih, Toplum ve Şehir)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Kent Tarihi>Osmanlı Tarihi>Denizcilik Tarihi
Yayın Evi : Çizgi Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tarihsel Süreçte Van Gölü'nün Kent Hayatındaki Yeri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Osmanlı İdaresinde Balkanlar I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Kent Tarihi>Osmanlı Tarihi>Denizcilik Tarihi
Yayın Evi : Palet Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : XVIII. Yüzyıl Başlarında Düzeni Bozanlara Karşı Alınan Tedbirler (1700-1730 Manastır Örneği)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : LALE DEVRİ’NDE OSMANLI DEVLETİ ve NEVŞEHİR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Kömen
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : III. Ahmet Dönemi İstanbulu'nda Esnaf Davranışları: İhlaller ve Yaptırımlar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : YENİ ve YAKIN ÇAĞ TARİHİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : İdeal Kültür Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Reform ve Aydınlanmaya Doğru
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Osmanlı Teşkilat Tarihi El Kitabı Ed Tufan Gündüz
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET,ALKAN MUSTAFA,KILIÇ ÜMİT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Yayın Evi : Grafiker Yayınları
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Osmanlı Maliye Teşkilatı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ EL KİTABI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET,ALKAN MUSTAFA,KILIÇ ÜMİT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Yayın Evi : GRAFİKER YAYINLARI
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Osmanlı Maliye Teşkilatı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : XIX Yüzyılda Ahlat ın Demografik Durumu
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE,DEMİRTAŞ MEHMET,TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Yayın Evi : GECE KİTAPLIĞI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller 1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Denizcilik Tarihi>Kent Tarihi
Yayın Evi : Not Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Osmanlı Döneminde Van Gölü'nün Ekonomik, Siyasi ve Askeri Önemi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015
Kitap Adı : Osmanlı dan Cumhuriyete Van Gölü Denizcilik Tarihi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET, SUBAŞI OKTAY
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Mega Basım Yayın
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015
Kitap Adı : Tatvan Tarihi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET, SUBAŞI OKTAY
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Mega Basım Yayın
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015
Kitap Adı : Kürtler Tarih
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Nida Yayıınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 19. Yüzyılda Kürt-Rus İlişkileri
Basım Türü :
YIL : 2015
Kitap Adı : OSMANLIDA FIRINCILIK 17 YY İSTANBUL ÖRNEĞİ
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Yayın Evi : ATIF YAYINLARI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2014
Kitap Adı : Dünden Bugüne Tatvan
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi
Yayın Evi : Tatvan Kaymakamlığı Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2013
Kitap Adı : Tatvanname 2013
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi
Yayın Evi : TATVAN KAYMAKAMLIĞI YAYINLARI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2013
Kitap Adı : Tatvan Tarihi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET, SUBAŞI OKTAY
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi
Yayın Evi : Birleşik Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2013
Kitap Adı : Osmanlı Esnafında Suç ve Ceza İstanbul Örneği H 110 120 M 1688 1786
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Birleşik Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2010
Kitap Adı : Osmanlıda Fırıncılık XVII Yüzyıl
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Kitap Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2008
Kitap Adı : Das Vav See Gebiet Van Bitlis
Katkı Düzeyi :
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :
Yayın Evi : Günışığı Yayıncılık
Yayın Dili : Almanca
Bölüm Adı :
Basım Türü :
YIL : 2004
Kitap Adı : Van Gölü Havzası Van Bitlis
Katkı Düzeyi :
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :
Yayın Evi : Günışığı Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü :
YIL : 2002
Kitap Adı : Van Lake Region Van Bitlis
Katkı Düzeyi :
Yazar Adı : DEMİRTAŞ MEHMET
Alan Bilgisi :
Yayın Evi : Günışığı Yayıncılık
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı :
Basım Türü :
YIL : 2002

Projeler

Proje Adı : BİTLİS TARİHİ
Başlama Tarihi : 19.09.2017
Bitiş Tarihi : 18.09.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1999 - 2003

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YENİÇAĞ TARİHİ (DR)/

Tez Adı: 17. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Fırıncılık ve İstanbul fırınları

Yüksek Lisans

1994 - 1996

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Doğu Anadolu nüfus hareketleri (93 Harbi sonrası)

Lisans

1981 - 1985

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TARİH ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

PROFESÖR

2017 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

DOÇENT

2011 - 2017

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2009 - 2011

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ