15
MAKALE
(YOKSIS)
5
BİLDİRİ
(YOKSIS)
28
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
21
ATIF
(YOKSIS)
19
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
63
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
48
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
90
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 15 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 5 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 28 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : Kamu Çalışanlarının Esnek Çalışma Uygulamalarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi -İzmir Örneği
Yazar Bilgisi : TENİKLER GÖKHAN, ÖZKAYA YAKUP, DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Uluslararası Akademik Birikim Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Çevrimiçi Eğitim Uygulamasının İİBF Öğretim Üyeleri Üzerine Etkileri
Yazar Bilgisi : ÖZKAYA YAKUP, DURAN AYTAÇ, DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Yonetim Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Uluslararası Afet Hukuku: Gelişimi, Amaçları, Kapsamı, Eleştirileri
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ, ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Ankara Barosu Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Uluslararası Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu Kitap İncelemesi
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Belediye Hizmetlerinden Vatandaşın Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi: Bitlis İli Örneği
Yazar Bilgisi : İZCİ FERİT, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Avrupa’da Bir Göçmen Entegrasyonu Politikası: Ayrımcılıkla Mücadele
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Içtimaiyat
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : X, Y ve Z Kuşaklarının Kentsel Alanları Kullanım Şekilleri ve Kentten Beklentileri
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik ve Afad Üzerinden Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Sürdürülebilir Geleceğin Önündeki Tehdit: Yeşil Boyama (Greenwashing) Türkiye Kentleri Üzerinden Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Afetlerde Etkinlik Kapasitesinin Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ, Özçelik Erkan
Dergi Adı : Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Türkiye'de 2002 Sonrası Muhafazakar Düşüncenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Hitit Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Afet Süreçlerinde Kadın Bireylerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İzmir İli Örneği
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ, Avcu Tülin
Dergi Adı : Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : E - Belediye Uygulamasını Kullanan Kent Yerleşiklerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Buca Belediyesi Örneği
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Dumlupinar University Journal of Social Sciences
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : İzmir Kent Yerleşiklerinin Temel Afet Bilgi ve Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Afet ve Risk Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Psikolojik Etkileri
Yazar Bilgisi : Aras Baran Barış, DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Türkiye’nin Mevzuat Bakımından Sözleşmeye Uyumu
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde İklim Mültecisi Kavramı ve Türkiye Özelinde Yaratacağı Muhtemel Sorunlar
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Türkiye'de Hayvan Yaşam Kalitesi Mevzuatı ve Uygulamaları
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019

Bildiriler

Bildiri Adı : İklim Değişikliğinin Fırtına Afeti Üzerine Etkisi: Seçilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşları Üzerinden Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 8. International Aegean Conferences Social Sciences & Humanities
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZKAYA YAKUP, DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Afet,Bütünleşik Afet Yönetimi,Fırtına,İklim Değişikliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.09.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.09.2023
Basım Tarihi : 04.10.2023
Bildiri Adı : Uluslararası Çevre Düzenlemelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : Cumhuriyet 9th International Conference on Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.08.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.08.2023
Basım Tarihi : 30.09.2023
Bildiri Adı : Kamu Hukuku Bağlamında E-Devlet Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : Anadolu 9th International Conference on Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>E-devlet, Kamusal Hizmet,Kamu Hukuku,e-demokrasi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2022
Basım Tarihi : 20.06.2022
Bildiri Adı : "Kamu Çalışanları Gözüyle Esnek Çalışma: İzmir İli Kamu Kurum ve Kuruluşları Üzerinden Bir Değerlendirme"
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Dönüşüm
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZKAYA YAKUP, DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.06.2022
Basım Tarihi : 10.10.2022
Bildiri Adı : Suriyeli Sığınmacıların Yaşadığı Sorunlar: İzmir İli Örneği
Etkinlik Adı : 5.Kent Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>r: Geçici Koruma, Göç, Kentsel Güvenlik, Suriyeli Sığınmacılar, İzmir
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.10.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.10.2020
Basım Tarihi : 27.10.2020

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Kentsel Ekonomi ve Kentsel Gelişme
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL, DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel/Yerel Siyaset>e-devlet
Yayın Evi : Sayda Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Eğitim Sektörü ve Kent Ekonomisi İlişkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Hukuk ve İktisat: Multidisipliner Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ, SEVİNÇLİ ÇAĞRI
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>KİT,Müessese,Bağlı Ortaklık
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsü Üzerine Bir Değerlendirme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Türkiye'de Göç Yönetimi Politikaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye'de Göçün Getirdiği Sorunlar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Afet Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sera Gazları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Afet Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Asit Yağmuru (Asit Yağışı)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Afet Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kyoto Protokolü
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Göç Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sınır
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Göç Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Petersen'in Göç Tipleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Göç Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İlişkiler Ağı (Network) Kuramı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : The Handbook Of Public Administration
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Livre De Lyon
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Evaluation of Citizen Participation in Smart Cities: Istanbul Provi̇nce Example
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Yönetim Bilimleri Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Planlama
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Planlama
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar - I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>beyin göçü,göç
Yayın Evi : Artikel Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türki̇ye’de Yaşayan Gençleri̇n Yurtdışına Beyi̇n Göçü: 2017-2019 Yıllarına İli̇şki̇n Bi̇r Analiz
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde Afet Politikaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>İklim kaynaklı göç,Avrupa Birliği
Yayın Evi : Türk İdari Araştırmalar Vakfı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde İklim Kaynaklı Göçle Mücadelede Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kriz Yönetimi (Yapılar, Fonksiyonlar ve Politikalar)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL, DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Kriz,Planlama
Yayın Evi : Orion Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kriz Yönetimi ve Planlama
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Küresel İklim Değişikliği (Nedenler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ, ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Hava Kirliliği,İklim Değişikliği,Küresel Çevre Sorunları
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Hava Kirliliğinin Küresel İklim Değişikliği Üzerindeki Etkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Sanal Su
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sanal Su
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Uydu Kent
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Uydu Kent
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Sürdürülebilirlik
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sürdürülebilirlik
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Hukuk Bilimleri Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Mutlak Butlan
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Mutlak Butlan
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Hukuk Bilimleri Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Nisbi Butlan
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Nisbi Butlan
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Hukuk Bilimleri Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İyiniyet
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Yönetim Bilimleri Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Devletleştirme
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Devletleştirme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Yönetim Bilimleri Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Örgüt
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Örgüt
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Dış Göç ve Güvenlik
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Göç, Güvenlik,Avrupa Birliği,Kent Güvenliği,İzmir
Yayın Evi : Artikel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Politikası Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Kentleşme Politikası
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kentleşme Politikası
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Politikası Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Sistem Yaklaşımı,Kamu Politikası
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sistem Yaklaşımı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Politikası Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Kamu Politikası
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Özelleştirme Politikası
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : COVİD 19 Pandemisinin Disiplinlerarası Çok Yönlü Analizi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Hayvan Hakları,Hayvan Hakları İhlalleri
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : COVİD 19 Pandemisiyle Birlikte Sürdürülebilir Hayvan Hakları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Hayvan Hakları ve Sokak Köpekleri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi,Hayvanları Koruma Kanunu, Sokak Köpekleri,Yerel Yönetimler
Yayın Evi : İlkem Ofset
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : Bütünleşik Afet Yönetiminde Disiplinlerarası ve Disiplinler Ötesi Çalışma Felsefesi: Fırtınalar İçin Bir Yaklaşım
Başlama Tarihi : 11.12.2020
Bitiş Tarihi : 11.10.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2017 - 2022

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı: Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde dış göç ve güvenlik yönetimine etkileri: İzmir ili örneği

Yüksek Lisans

2015 - 2017

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Hayvan hakları kapsamında kentsel alanlarda sokak köpekleri olgusu İzmir – Nevşehir illeri örnekleri

Lisans

2011 - 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2024 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 - 2024

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2020 - 2022

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ