çalıştı 1
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Afetlerde Etkinlik Kapasitesinin Değerlendirilmesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Afetlerde Etkinlik Kapasitesinin Değerlendirilmesi

7171551
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Afetlerde Etkinlik Kapasitesinin Değerlendirilmesi
DEMİRCİ KIVANÇ, Özçelik Erkan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe
8
2021
59
221
244
1301-3688
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>afet,İzmir Büyükşehir Belediyesi,İtfaiye
5654492
2023-10-26 12:02:28
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/64702/924922