0
MAKALE
(YOKSIS)
0
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
0
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
81
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
5
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Hindilla Mağarası veÇevresinde Tespit EdilenTarihöncesi DönemYerleşimleri Üzerine BazıGözlemler (Mardin/Türkiye)
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, İPEK BAHATTİN, ERDEM ÇAĞDAŞ, ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : Arkeoloji ve Sanat
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Erken Neolitik Çağ’da Yapı Kültü
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : OANNES- Uluslararasi Eskicag Tarihi Arastirmalari Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Arkeolojik Veriler Işığında Erken (Grönlandiyen) ve Orta (Nortgripiyen) Holosen’de Bitlis-Muş Bölgesi
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Muş/Tepeköy Höyük Bulguları Işığında Karaz Kültürü’nün Sonu
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : Vakanuvis International Journal of Historical Researches
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : A New Prehistoric Settlement in Southeastern Anatolia: Bahçebaşı Caves, Mardin/Yeşilli
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, ÇİFTÇİ YUNUS, ÖZKAN KAZIM, İder cebrail
Dergi Adı : Turkish Institute of Archaeology and Cultural Heritage
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Çemka Höyük, Late Epipaleolithic and PPNA Phase Housing Architecture
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : University of Chicago Press
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Boncuklu Tarla Güneydoğu Alanı Kazıları: GD 4 Yapısı
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, ERDEM ÇAĞDAŞ, ÇİFTÇİ YUNUS, ÖZKAN KAZIM, DİNÇ ONUR
Dergi Adı : Arkeoloji ve Sanat Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Public Buildings and Spatial Organization during the Pre-Pottery Neolithic A Period: The Case of Boncuklu Tarla/SE Turkey: First Report
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : Istanbuler Mitteilungen
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Symbolism in action: Techno-typology, function, and human-artefact dynamics in figured/non-figured bone plaques from Pre-Pottery Neolithic Boncuklu Tarla, Turkey
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, yelözer sera, ÇİFTÇİ YUNUS, BAYSAL EMMA LOUISE
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Yontmataş Bulgular Işığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Yeni Bir Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşim Yeri: Tarin Mağarası
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, GENÇ BÜLENT, TÜMER HALE, ÇİFTÇİ YUNUS, İPEK BAHATTİN, ABAKAY AYDA, IŞIK SANEM, DİNÇ ONUR, KAYA ŞEMSİHAN
Dergi Adı : Anadolu/Anatolia
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Boncuklu Tarla Güneydoğu Alanı Çanak-Çömleksiz Neolitik A Evresi Mimarisi ve “Nemrik Kültürü” Sorunsalı
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS, KODAŞ ERGÜL, ÖZKAN KAZIM
Dergi Adı : TUJANES
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : ÇEMKA HÖYÜK
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : AKTÜEL ARKEOLOJİ
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Yukarı MezopotamyaBölgesi Çanak ÇömleksizNeolitik Dönem A EvresiKamu Yapıları: Yeni Veriler ve Yeni Gözlemler
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : Arkeoloji ve Sanat Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Muş/Varto Tepeköy Höyüğü Tunç Çağları
Yazar Bilgisi : ERDOĞAN SABAHATTİN, erçek mikail, ÇİFTÇİ YUNUS, AYAZ GULAN, BİBER HANİFİ, YILMAZ HAKAN
Dergi Adı : Anadolu Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Boncuklu Tarla Doğu Alanı Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Mimarisi ve Köy-Mekan Organizasyonu
Yazar Bilgisi : İPEK BAHATTİN, ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : mukaddime
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : ÇEMKA HÖYÜK’TE AÇIĞA ÇIKARILAN ÇANAK-ÇÖMLEKSİZ NEOLİTİK DÖNEM A EVRESİ RADYAN PLANLI YAPILARI
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS, KODAŞ ERGÜL, GENÇ BÜLENT
Dergi Adı : ANADOLU/ANATOLIA
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Boncuklu Tarla’da ele geçen Neolitik Çağ Kulak Tıkaçları, Küpeler ve Düğmeler Üzerine Bazı Gözlemler: Tipoloji ve İşlev
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, ÇİFTÇİ YUNUS, Labedan Kodaş Charlotte, ÖZKAN KAZIM
Dergi Adı : ADerg
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Çemka Höyük: A Late Epipalaeolithic and Pre-Pottery Neolithic Site on the Upper Tigris, Southeast Anatolia
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, ÇİFTÇİ YUNUS, GENÇ BÜLENT, ERDEM ÇAĞDAŞ, Labedan Kodaş Charlotte
Dergi Adı : Neo-Lithics 20
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : MALAZGİRT VE BULANIK OVALARINDA ERKEN TRANSKAFKASYA DÖNEMİ YERLEŞMELERİ VE ÇANAK-ÇÖMLEKLERİ
Yazar Bilgisi : BİBER HANİFİ, ÇİFTÇİ YUNUS
Dergi Adı : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017

Bildiriler

Bildiri Adı : ARAŞTIRMALAR VE TEPEKÖY HÖYÜK KAZILARI IŞIĞINDA NEOLİTİK ÇAĞ’DAN TUNÇ ÇAĞI SONUNA KADAR MUŞ-BİTLİS BÖLGESİ
Etkinlik Adı : Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu 2023
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS, ERDOĞAN SABAHATTİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ>Erken Tunç Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Bitlis, Muş, Neolitik ÇAğ, Erken Tunç Çağı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi : 15.06.2023
Bildiri Adı : Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Erken Neolitik Dönem’de Büyük Yapıların Amacı ve Önemi (The Purpose And Significance Of Early Neolitic Large Buildings in The Southeastern Anatolia Region)
Etkinlik Adı : 10.INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.03.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.03.2023
Basım Tarihi : 28.03.2023
Bildiri Adı : Boncuklu Tarla 2021 Yılı Kazı Çalışmaları
Etkinlik Adı : 42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, ÇİFTÇİ YUNUS, İPEK BAHATTİN, ERDEM ÇAĞDAŞ, ÖZKAN KAZIM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Erken Tunç Çağ
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.01.2023
Basım Tarihi : 01.01.2023
Bildiri Adı : Muş/Varto - Tepeköy Höyük Kazıları: Tunç Çağları Ve Bu Çağların Kültürel Devamlılık Sorunu
Etkinlik Adı : Türkiye Arkeolojisi Araştırmaları Webinarı 4
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇİFTÇİ YUNUS, ERDOĞAN SABAHATTİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Erken Tunç Çağ
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.03.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.03.2022
Basım Tarihi : 05.05.2022
Bildiri Adı : Boncuklu Tarla’ da Tespit Edilen Orta PPNB Dönem Yongalama Atölyesi Üzerine İlk Gözlemler
Etkinlik Adı : 35. Arkeometri Sonuçları Toplantısı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KODAŞ ERGÜL, ÇİFTÇİ YUNUS, ERDOĞAN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Erken Tunç Çağ
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.06.2017
Basım Tarihi : 20.11.2019

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : TEPEKÖY HÖYÜK 1: ERKEN TUNÇ ÇAĞI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇİFTÇİ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Erken Tunç Çağ
Yayın Evi : Bilgin Kültür Sanat Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tepeköy Höyük Erken Tunç Çağı Mimarisi: Kronolojik Gelişim ve Değişimleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇİFTÇİ YUNUS
Alan Bilgisi :Temel Alan>
Yayın Evi : Gece Kitaplığı yayın evi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Muş-Tepeköy Höyük’te Bizans Dönemi ve Pişmiş Toprak Kandilleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVII
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇİFTÇİ YUNUS, ERDOĞAN SABAHATTİN
Alan Bilgisi :Temel Alan>
Yayın Evi : Eğitim Yayın Evi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Muş-Tepeköy Höyük’te Bizans Dönemi İzleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Dealing with the Dead (SENEPSE 23)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KODAŞ ERGÜL, ÖZER İSMAİL, ERDEM ÇAĞDAŞ, ACAR AYŞE, Labedan Kodaş Charlotte, ÇİFTÇİ YUNUS, SARI İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Kentsel Arkeoloji
Yayın Evi : ex oriente
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The Relationship between Burials and Dwellings at the Pre-Pottery Neolithic Boncuklu Tarla, Southeast Turkey
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022

Projeler

Proje Adı : Deutsches Archäologisches Institut, NENA Project 2020
Başlama Tarihi : 01.09.2020
Bitiş Tarihi : 31.12.2020
Proje Türü : Diğer (Uluslararası)
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : 2020 Mazıdağı, Derik, Savur/Mardin Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
Başlama Tarihi : 01.01.2020
Bitiş Tarihi : 31.12.2020
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2020 Boncuklu Tarla Kazıları
Başlama Tarihi : 01.01.2020
Bitiş Tarihi : 31.12.2020
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2019 Ilısu Barajı Kurtarma Kazıları “Boncuklu Tarla” ve “Çemka Höyük” kazıları
Başlama Tarihi : 01.01.2019
Bitiş Tarihi : 31.12.2019
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2018 Alparslan Barajı II Kurtarma Kazıları “Tepeköy Höyük Kazısı” ve “Kayalıdere Kalesi Kazısı”
Başlama Tarihi : 01.01.2018
Bitiş Tarihi : 31.12.2018
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2017 Ilısu Barajı Kurtarma Kazıları “Boncuklu Tarla” Kazıları
Başlama Tarihi : 01.01.2017
Bitiş Tarihi : 31.12.2017
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2016 Tilbeşar Höyük Kazıları
Başlama Tarihi : 01.01.2016
Bitiş Tarihi : 31.12.2016
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2015 Çavuştepe Kalesi Kazısı
Başlama Tarihi : 01.01.2015
Bitiş Tarihi : 31.12.2015
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2015 Kütahya Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları
Başlama Tarihi : 01.01.2015
Bitiş Tarihi : 31.12.2015
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2014Kütahya Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları
Başlama Tarihi : 01.01.2014
Bitiş Tarihi : 31.12.2014
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2013 Van Kalesi Kazıları
Başlama Tarihi : 01.01.2013
Bitiş Tarihi : 31.12.2013
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2012 Ilısu Baraj Projesi - Müslümantepe Kazıları
Başlama Tarihi : 01.01.2012
Bitiş Tarihi : 31.12.2012
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2011 Eski Ahlat Şehri Kazıları
Başlama Tarihi : 01.01.2011
Bitiş Tarihi : 31.12.0211
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : 2021 Boncuklu Tarla Kazısı
Başlama Tarihi : 01.01.2021
Bitiş Tarihi : 31.12.2021
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2017 - 2021

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARKEOLOJİ (DR)/

Tez Adı: Yukarı Mezopotamya Bölgesi, başlangıcından Neolitik Çağ'ın sonuna kadar anıtsal yapıların kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

2014 - 2016

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARKEOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Yüzey araştırmalarında ele geçen çanak - çömlekler ışığında Muş Bölgesi'nde Erken Transkafkasya kültürü

Lisans

2010 - 2014

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/ARKEOLOJİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2024 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ