Boncuklu Tarla Güneydoğu Alanı Kazıları: GD 4 Yapısı

8242800
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Boncuklu Tarla Güneydoğu Alanı Kazıları: GD 4 Yapısı
KODAŞ ERGÜL, ERDEM ÇAĞDAŞ, ÇİFTÇİ YUNUS, ÖZKAN KAZIM, DİNÇ ONUR
Arkeoloji ve Sanat Dergisi
Türkçe
1
2022
1300-4514
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Erken Tunç Çağ
6978290
2023-03-07 17:58:44
Özgün Makale