ÇEMKA HÖYÜK’TE AÇIĞA ÇIKARILAN ÇANAK-ÇÖMLEKSİZ NEOLİTİK DÖNEM A EVRESİ RADYAN PLANLI YAPILARI

8242764
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
ÇEMKA HÖYÜK’TE AÇIĞA ÇIKARILAN ÇANAK-ÇÖMLEKSİZ NEOLİTİK DÖNEM A EVRESİ RADYAN PLANLI YAPILARI
ÇİFTÇİ YUNUS, KODAŞ ERGÜL, GENÇ BÜLENT
ANADOLU/ANATOLIA
Türkçe
1
2020
0
46
0570-0116
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Erken Tunç Çağ
6978246
2023-03-07 17:35:48
Özgün Makale
10.36891/anatolia.683922