Dergilerimiz

Üniversitemizde yayınlanan dergilerimiz


Fen Bilimleri Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde mühendislik ve temel bilimler alanlarında makaleler yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili İngilizcedir. Fen Bilimleri Dergisi, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimler alanında yapılan deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine ve teknik notlara yer verilmektedir.

Dergiye Git
Sosyal Bilimler Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 yılından beri yayımlanmaktadır. Sosyal bilimlerin tüm alanları ile ilgili çalışmaların yayımlandığı kör hakemli, elektronik, uluslararası, akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.Dergiye Git
Journal of Science and Technology

Bitlis Eren University Journal of Science and Technology (BEU J Sci & Technol) is an international, peer reviewed, open access, and multidisciplinary electronic journal that started 2012. BEU J SCI & TECHNOL publishes articles in English twice a year (in June and December). The BEU J SCI & TECHNOL is indexed in EBSCO, INDEX COPERNICUS, CITEFACTOR, SCILIT, ACARINDEX and SOBIAD.

Dergiye Git
Bitlis İslamiyat Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde çıkartılan Bitlis İslamiyat Dergisi (BİDER) hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimizde ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün araştırma makalelerinin yanı sıra kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) de yayımlanır. Dergimiz her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihinde yayımlanmaktadır. Dergimize Haziran yayını için makale gönderimi son tarih 30 Nisan; Aralık yayını için makale gönderimi son tarih 31 Ekim'dir.

Dergiye Git
Bitlis Eren Sosyal Araştırmalar Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayımlanacak olan Bitlis Eren Sosyal Araştırmalar Dergisi (BERSAD), Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere yayımlanan uluslararası, hakemli ve elektronik bir dergidir. Dergi; İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, iletişim, gastronomi ve turizm bilim dallarında yazılan orijinal, alana belirgin katkı sağlayacak çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Bitlis Eren Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2024-Temmuz sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

Dergiye Git
EREN

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEMİZİN ÇIKARMIŞ OLDUĞU EREN DERGİSİ 6 ULUSLARARASI VE 1 ULUSAL İNDEKSTE TARANMAYA BAŞLAMIŞTIR. 1. ERIH PLUS
2. Sindexs
2. Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
3. Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
4. ResearchBib
5. ROAD
6. Index Copernicus
7. Türkiye Kaynakçası


Dergiye Git
Akademik İzdüşüm Dergisi

Akademik İzdüşüm Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Uluslararası Hakemli Dergi" statüsüne uygun yılda iki sayı (Mart, Ekim) olmak üzere yayımlanır. Dergi içeriği, tüm kullanıcılara açık, ücretsiz "açık erişimli elektronik" bir dergidir.Dergiye Git
Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (RAHVA) Mühendislik, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde özgün araştırma makaleleri, vaka çalışmaları ve teknik raporları, derlemeleri açık erişim ilkesini destekleyerek yayınlamayı amaçlayan akademik hakemli bir araştırma dergisidir. Araştırma makalelerinin kuramsal ve ampirik sonuçlara dayandırılması beklenmektedir. Derleme makalelerinde ise belirli bir konu üzerinde geniş bir kaynakça kullanılarak konunun derinleştirilmiş bir şekilde değerlendirilerek aktarılması beklenmektedir.

Dergiye Git
BEU SERENCAM Dergisi

Serencam Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde çıkarılan, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin akademik, kültürel, ilmi, aktüel, sanat konularındaki yazınların yayımlandığı bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi (Ocak ve Temmuz) yılda iki sayı olarak ve elektronik-basılı ortamda yayımlanır. Derginin yayın platformu serencam@beu.edu.tr uzantılı web sayfası; iletişim adresi serencam@beu.edu.tr’dir. Dergiye Bitlis Eren Üniversitesinin bütün öğrencilerinin akademik, kültürel, sanatsal ve serbest konulu çalışmaları kabul edilmektedir. Ayrıca diğer üniversitelerden öğrenciler de yazı ve makale gönderebilir ve yayınlanabilir.

Dergiye Git
Sağlık Bilimleri Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi’ne bağlı bilimsel bir yayın organıdır. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık bilimleri alanında bilimsel çalışmalara yer vermektedir. Çift yönlü kör değerlendirme hakem sürecini işleten hakemli bir dergi olan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi temel tıp bilimleri, hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık yönetimi, dil ve konuşma terapisi, odyoloji, ergoterapi, iş sağlığı ve güvenliği, afet ve acil durum yönetimi, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, gerontoloji ve diğer sağlık bilimleri alanında derleme, deneysel ve uygulamalı çalışmalara yer vermektedir. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Mart, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır.

Dergiye Git
ART7 Sanat ve İletişim Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ART7 Sanat ve İletişim Dergisi; sanat ve iletişim alanlarında yayın yapan bir akademik dergi olarak, yüksek akademik standartlarda araştırmalar ve özgün makaleler yayınlama gayesindedir. 2023 yılında yayın hayatına başlayan ART7, sanat ve iletişim alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ederek yenilikçi bir bakış açısı sunmak ve disiplinler arası çalışmaya öncülük ederek akademik düzeyde bu alanlara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, araştırmacılar için sanat ve iletişim alanlarındaki bilgi birikimlerini paylaşmaları ve sürece katkıda bulunmaları için bir platform görevi üstlenmektir. ART7, sanat ve iletişim alanlarının geniş bir yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Dergimiz; Sinema, Geleneksel Türk Sanatları, Resim, Grafik Sanatlar, İç Mimarlık, Müzik, Sanat Tarihi, İletişim Çalışmaları, Moda ve Tekstil Tasarımı, Fotoğrafçılık, Sahne Sanatları, Heykel, Tekstil Sanatları gibi farklı disiplinlere ait konulara sahip araştırma, derleme makalelerin yanı sıra sanat içeriğine sahip özgün mülakatlara da yer vermektedir. Dergi yılda iki sayı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılmış makaleler kabul edilmektedir. Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine dayalı olarak yazar ve hakemlerin birbirlerinin isimlerini görmediği “çift kör hakemlik” sistemi kullanılmaktadır.

Dergiye Git