Doğal Turşulardan İzole Edilen Lactobacillus plantarum Suşlarının İzolasyonu ve Tanımlanması

916971
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Doğal Turşulardan İzole Edilen Lactobacillus plantarum Suşlarının İzolasyonu ve Tanımlanması
ALAN YUSUF,DIĞRAK METİN
K.S.Ü. Doğa Bil. Dergisi
Türkçe
12
2012
15
2
46
49
2619-9149
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
4115482
2019-10-22 08:43:35
Özgün Makale