çalıştı 1
ZAMAN, ÖLÜM, GÖRSEL KÜLTÜR İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK

ZAMAN, ÖLÜM, GÖRSEL KÜLTÜR İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK

8903497
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
ZAMAN, ÖLÜM, GÖRSEL KÜLTÜR İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK
KIRMIZI HÜSEYİN
Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Türkçe
12
2023
14
1
97
109
2146-5193
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Sinema Sosyolojisi>Sinema ve Estetik>Sinema Tarihi
7792598
2024-01-26 15:40:22
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojdac/issue/81388/1377918