DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN

8903400
Uluslararası
Hakemli
VAK
DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN
UZUN YILMAZ ULVİ, KAYA HAKAN
JOURNAL OF INNOVATIONS IN ECONOMY
İngilizce
12
2023
6
3
57
69
2181-9491
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Kazakhstan, Econom൴c Growth, Determ൴nants of Econom൴c Growth, Autoregress൴ve D൴str൴buted Lag (ARDL) model.
7792473
2024-01-26 14:09:25
Özgün Makale