çalıştı 1
Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastalarda Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Kullanımı Ve Etkileyen Faktörler

Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastalarda Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Kullanımı Ve Etkileyen Faktörler

8887702
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastalarda Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Kullanımı Ve Etkileyen Faktörler
SÖYLEMEZ FATMA, GÜNEŞ GÜLSEN
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Türkçe
12
2023
2148-9645
Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
7772664
2024-01-15 02:43:35
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3284418