çalıştı 1
DETERMINATION OF GAS POTENTIAL AND URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT IN ELAZIĞ

DETERMINATION OF GAS POTENTIAL AND URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT IN ELAZIĞ

8873011
Uluslararası
Hakemli
Art Index (Art Research Database, EBSCO)
DETERMINATION OF GAS POTENTIAL AND URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT IN ELAZIĞ
ARGUNHAN ZEKİ, YÜCEL HALİT LUTFİ, YILDIZ CENGİZ
BITLIS EREN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
İngilizce
12
2023
13
2
198
214
2146-7706
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Enerji>Isı Transferi>Termodinamik
7754768
2024-01-12 11:17:11
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/beuscitech