çalıştı 1
Türkiye’de Taşra Teşkilatıyla Yerel Yönetimler Arasındaki Güç Dengesi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Türkiye’de Taşra Teşkilatıyla Yerel Yönetimler Arasındaki Güç Dengesi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Çerçevesinde Bir Değerlendirme

8807184
Uluslararası
Hakemli
SOBIAD,EBSCO,ACARINDEX,SINDEX
Türkiye’de Taşra Teşkilatıyla Yerel Yönetimler Arasındaki Güç Dengesi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Çerçevesinde Bir Değerlendirme
İLHAN KÜBRA, ÖZDEN YÜCEL
Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
Türkçe
12
2023
9
425
441
2149-0732
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Bürokrasi
7674490
2024-01-05 23:31:22
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kkujebpir/issue/81607