Yapay Finansal Market Modelleme: Ajan Temelli Yaklaşım

8775967
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Yapay Finansal Market Modelleme: Ajan Temelli Yaklaşım
BEYHAN HİDAYET, ÜLENGİN KEMAL BURÇ
Maliye Finans Yazilari
Türkçe
2
2021
1308-6014
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar>Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Finansal Tahmin ve Modelleme
7636677
2024-01-03 20:51:40
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.33203/mfy.849275