çalıştı 1
Karbon Emisyonu, Enerji Tüketimi ve Gelir: Avrupa Birliği Ülkeleri İçin Bir Mekansal Ekonometri Analizi

Karbon Emisyonu, Enerji Tüketimi ve Gelir: Avrupa Birliği Ülkeleri İçin Bir Mekansal Ekonometri Analizi

8772156
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus International
Karbon Emisyonu, Enerji Tüketimi ve Gelir: Avrupa Birliği Ülkeleri İçin Bir Mekansal Ekonometri Analizi
AKAD İPEK, KAYA AYTEN AYŞEN
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
12
2023
7
2
253
274
2602-4314
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Bölgesel İktisat>Sanayi Ekonomisi
7632090
2024-01-03 15:52:59
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/82025/1385185