8771953
Uluslararası
Tam metin bildiri
Türkiye’de Kamu Ar-Ge Teşvikleri Ve Bir Yenilik Göstergesi Olarak Patent Sayıları
AKAD İPEK
EGE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Türkçe
Yayımlanmış
31.12.2023
Elektronik
https://www.egekongresi.org/kongre-kitaplari
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Bölgesel İktisat>Sanayi Ekonomisi
Sözlü Sunum
24.12.2023
22.12.2023