Effects of Enol-imine/Keto-amine tautomerism and conformational changes on the electronic spectra of a novel 1,2,4-triazole ortho-hydroxyaryl Schiff base in different solvents

8755635
Uluslararası
Hakemli
SCI-Expanded
Effects of Enol-imine/Keto-amine tautomerism and conformational changes on the electronic spectra of a novel 1,2,4-triazole ortho-hydroxyaryl Schiff base in different solvents
SIDIR İSA, GÜLSEVEN SIDIR YADİGAR, BERBER HALİL, Fausto Rui
Journal of Molecular Structure
İngilizce
11
2023
1292
136191
0022-2860
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Atom, Molekül ve Lazer Fiziği>Spektroskopi>Optoelektronik>Fotokimya,Çözücü etkisi,Spektroskopi
7612189
2024-01-02 16:20:25
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.136191