çalıştı 1
Nationalism in Political Advertisements: the 2018 Presidential Election Advertisements of the Nationalist Movement Party and Justice and Development Party

Nationalism in Political Advertisements: the 2018 Presidential Election Advertisements of the Nationalist Movement Party and Justice and Development Party

8746953
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Nationalism in Political Advertisements: the 2018 Presidential Election Advertisements of the Nationalist Movement Party and Justice and Development Party
DURMUŞ TOLGAY
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce
12
2023
11
3
659
672
2149-4622
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
7601620
2024-03-28 15:25:15
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/81964/1275614