çalıştı 1
Sağlıklı Bireylerde Spinal Stabilizasyon Egzersizleri, Kayropraktik Manipülasyon ve Kombine Uygulamasının Otonom Parametreler ve Bazı İlişkili Faktörlere Etkisi

Sağlıklı Bireylerde Spinal Stabilizasyon Egzersizleri, Kayropraktik Manipülasyon ve Kombine Uygulamasının Otonom Parametreler ve Bazı İlişkili Faktörlere Etkisi

8746448
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Sağlıklı Bireylerde Spinal Stabilizasyon Egzersizleri, Kayropraktik Manipülasyon ve Kombine Uygulamasının Otonom Parametreler ve Bazı İlişkili Faktörlere Etkisi
AYDIN EMİNE BÜŞRA, ARSLAN MESUT
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2023
12
4
1930
1940
2146-9954
Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
7601088
2024-01-12 12:19:02
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2863525