çalıştı 1
Kriz ve Afetlerde Kurum İçi İletişimin Yönetsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Kriz ve Afetlerde Kurum İçi İletişimin Yönetsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

8744579
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Kriz ve Afetlerde Kurum İçi İletişimin Yönetsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma
BİLGİN ORHAN, IŞIK METİN
Afet ve Risk Dergisi
Türkçe
6
2023
6
2
489
509
2636-8390
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi
7598809
2024-01-02 10:03:38
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/afet/issue/78424/1178823