çalıştı 1
KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR, TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER

KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR, TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER

8740906
Uluslararası
Hakemli
Asos indeks, Root İndexing
KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR, TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER
BULUT NURCAN, KARAASLAN İBRAHİM
Turkish Business Journal
Türkçe
12
2023
4
8
101
119
2717-848X
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Finansal Tahmin ve Modelleme>Finansal Risk Yönetimi
7594447
2024-01-01 20:21:08
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbj/issue/81855/1356660