8740818
Uluslararası
Özet bildiri
Statistical Analysis of Health Quality Determinants in Turkey: Ridge Regression Approach
AKYÜZ HAYRİYE ESRA, DUYGU Gülbahar
Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmış
05.05.2023
Elektronik
https://utkdvbbs.beu.edu.tr/Dosyalar/Proceedings/Abstract%20Book/2023_Sempozyum_%C3%96zet_Bildiriler_K.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Veri Analitiği
Sözlü Sunum
05.05.2023
03.05.2023