çalıştı 1
Van Gölü Havzası Halk İnanışlarında Kapı ve Eşik

Van Gölü Havzası Halk İnanışlarında Kapı ve Eşik

8726888
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Van Gölü Havzası Halk İnanışlarında Kapı ve Eşik
ERGÖZ RAMAZAN
Folklor Akademi Dergisi
Türkçe
12
2023
6
3
1208
1230
2651-253X
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Van Gölü Havzası,Kültür,İnanış,Kapı, Eşik
7577799
2023-12-29 15:09:35
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklor/issue/81629/1383977